TG 20056 


Holder

Kullaplast AB
Box 62
SE-26321 Höganäs
Sverige
+46 42 36 26 00
www.kullaplast.se

Contact person holder

Staffan Hellsén staffan.hellsen@kullaplast.se

Contact person SINTEF

Noralf Bakken Noralf.Bakken@sintef.no

Dampsperre av aldringsbestandig og UV stabilisert LD-polyeten