TG 20408 


Holder

Canes AS
Kallumveien 16
1524 Moss
Norge

www.canes.no

Contact person holder

Andre Tvedt andre@canes.no

Contact person SINTEF

Karolina Stråby Karolina.Straby@sintef.no

Canes Komfortgulv består av gulvvarmerør, gulvavrettingsmasse, trinnlydplate og festemidler.