TG 20524 


Holder

Fasec AS
Søndre Bogstad vei 6
1930 Aurskog
Norge

www.fasec.no

Contact person holder

Halvor Børresen hb@fasec.no

Contact person SINTEF

Noralf Bakken Noralf.Bakken@sintef.no

Fasec Fasadesystem består av elementer som er montert på utsiden av en veggkonstruksjon.