Abbas, Safeer

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Profil Service A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81375 Utløpsdato: 01.02.2026

Abdalla, Said Mustafa

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80624 Utløpsdato: 01.01.2025

Adamska, Alicja Anna

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81568 Utløpsdato: 01.02.2027

Adde, Lena Christine

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Oslo kommune Sykehjemsetaten Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81065 Utløpsdato: 01.02.2024

Adolfsen Eimhjellen, Kaja

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 2Clean AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81407 Utløpsdato: 01.07.2026

Agledal, Helene

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: BB Servicesystem SF AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80458 Utløpsdato: 01.12.2024

Ahlers, Pia Normann

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80490 Utløpsdato: 01.07.2024

Ahmad, Azar Sherko

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80190 Utløpsdato: 01.11.2023

Ahmad, Saleh

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81541 Utløpsdato: 01.01.2027

Ahmad, Shilan

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81309 Utløpsdato: 01.09.2025

Ajrulai, Munib

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81268 Utløpsdato: 01.05.2025

Aksnes, Kristian

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 2Clean AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81408 Utløpsdato: 01.07.2026

Almasbahi, Jamal

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TG-Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80671 Utløpsdato: 01.06.2027

Al-Mohammad, Watheq

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ren Service AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80855 Utløpsdato: 01.11.2023

Almukhtar, Agnieszka

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Viken Fylkeskommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81176 Utløpsdato: 01.12.2024

Alund, Åse

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Østre Toten Kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80586 Utløpsdato: 01.05.2024

Amerllahi, Luan

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81537 Utløpsdato: 01.02.2027

Amiti, Sebaidin

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80706 Utløpsdato: 01.06.2025

Amundsen, Monica

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81040 Utløpsdato: 01.02.2024

Andaya von Bülow, Zorayda Aquino

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Technical Education Copenhagen Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81183 Utløpsdato: 01.12.2024

Andersen Baffoe, Helle

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Anders Andersen Rengøring Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81447 Utløpsdato: 01.09.2026

Andersen, Elisabet Eidsand

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80519 Utløpsdato: 01.01.2024

Andersen, Grethe

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: KI Renholdsservice AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81363 Utløpsdato: 01.01.2026

Andersen, Henrik Bo

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Psykiatrisk Center Ballerup Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81035 Utløpsdato: 01.03.2024

Andersen, Hilde Synnøve Gaustad Pettersen

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Personlig Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80902 Utløpsdato: 01.06.2025

Andersen, Maria Louise Naundrup

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Alliance+ A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81286 Utløpsdato: 01.06.2025

Andersen, René Søgaard

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81400 Utløpsdato: 01.07.2026

Andersen, Sally Hedegaard

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: AMU-Fyn Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81486 Utløpsdato: 01.02.2027

Andersen, Susanne

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81444 Utløpsdato: 01.09.2026

Andersen, Terje

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Vygruppen AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81029 Utløpsdato: 01.01.2024

Andersen, Terje

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Vygruppen AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81073 Utløpsdato: 01.03.2024

Andersen, Torben Uttrup

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81243 Utløpsdato: 01.02.2025

Andersen, Tordis

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80470 Utløpsdato: 01.01.2024

Andersen, Trine Leer

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Servicepartner 1 AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80649 Utløpsdato: 01.04.2025

Andersland, Elin Cecilie

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Alliance+ AS Norge Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80116 Utløpsdato: 01.10.2023

Andjelkovic, Zoran

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80743 Utløpsdato: 01.09.2024

Andorsen, Tove-Annette

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81136 Utløpsdato: 01.09.2024

Andreasen, Heidi Egelund

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Forenede Service A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81250 Utløpsdato: 01.02.2025

Andreasen, Pernille Ravn

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Hvidovre Hospital Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81684 Utløpsdato: 01.09.2027

Arihi, Abdelmalekhakim

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Lørenskog Kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80173 Utløpsdato: 01.07.2024

Arlickiene, Jurate

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81560 Utløpsdato: 01.01.2027

Arnestad, Nicoleta Ionica

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ability FM Øst AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81465 Utløpsdato: 01.12.2026

Asipi, Sabit

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81701 Utløpsdato: 01.09.2027

Askelien, Sofia

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80120 Utløpsdato: 01.12.2023

Askelien, Vidar

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Savarent AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80122 Utløpsdato: 01.07.2023

Atanasova, Yana

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Support Service Partner AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81276 Utløpsdato: 01.05.2025

Aulie, Bjørn Cato

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81572 Utløpsdato: 01.02.2027

Aulie, Inger Johanne

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Viken Fylkeskommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80881 Utløpsdato: 01.05.2024

Avnsbo, Vinni

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81185 Utløpsdato: 01.01.2025

Azouggarh, Omar

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80040 Utløpsdato: 01.11.2023

Bach Jensen, Birthe

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Herlev og Gentofte Hospital Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81607 Utløpsdato: 01.04.2027

Baczek, Martyna

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81626 Utløpsdato: 01.06.2027

Bak, Judyta

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81011 Utløpsdato: 01.01.2024

Bakke, Irene Lien

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Effektivt Renhold Haugaland AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80799 Utløpsdato: 01.07.2025

Bakken, Kurth A.

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81593 Utløpsdato: 01.02.2027

Baldersheim, Terje

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81038 Utløpsdato: 01.02.2024

Balstad, Rut

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Alliance+ AS Norge Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81013 Utløpsdato: 01.01.2024

Bankova, Sonya Petrova

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81619 Utløpsdato: 01.04.2027

Barbulovic, Boban

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Hillerød Kommune, Ejendomme, Rengøringssektionen Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81236 Utløpsdato: 01.02.2025

Barbulovic, Danijela

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Compass Group Danmark A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80929 Utløpsdato: 01.10.2023

Barlo, Tore Herseth

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Abacco AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80028 Utløpsdato: 01.07.2023

Batea, Andreea

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Personlig Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81434 Utløpsdato: 01.09.2026

Bayindirlioglu, Hatice

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: BA Gruppen AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81466 Utløpsdato: 01.03.2027

Bayindirlioglu, Hulya

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81623 Utløpsdato: 01.06.2027

Beajani, Milat Dalshad Saleem

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Personlig Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80895 Utløpsdato: 01.01.2024

Bednarczyk, Justyna

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80800 Utløpsdato: 01.11.2023

Begovic, Ismet

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81689 Utløpsdato: 01.09.2027

Belcheva, Tana Dimitrova

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80049 Utløpsdato: 01.11.2023

Belsaas Østby, Marita

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ability FM Nord Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81598 Utløpsdato: 01.02.2027

Ben, Badr Benaouisse

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Rengøringsservice Danmark A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81405 Utløpsdato: 01.07.2026

Bengtsson, Inga

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: NRS AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80719 Utløpsdato: 01.06.2025

Bengtsson, Kenneth

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: NRS AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80720 Utløpsdato: 01.07.2025

Benjaminsen Næss, Linda

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81564 Utløpsdato: 01.01.2027

Benjaminsen, Lucille Gaare

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81697 Utløpsdato: 01.09.2027

Bentsen, Gitte

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Slagelse Sygehus, Region Sjælland, Koncern Service, Intern Service Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81426 Utløpsdato: 01.09.2026

Bentzen, Monni Birgitte

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81342 Utløpsdato: 01.12.2025

Benum, Astri Margrethe

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Cleaning Catering and Property AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80188 Utløpsdato: 01.11.2023

Berg, Lill Hege

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81511 Utløpsdato: 01.01.2027

Berg, Tor Arne

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80659 Utløpsdato: 01.03.2024

Bergh, Liv Hiis

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80627 Utløpsdato: 01.09.2023

Bergland, André Bjørnås

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81352 Utløpsdato: 01.01.2026

Bergmann, Jeffrey

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Oslo Bygårdsdrift AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81299 Utløpsdato: 01.09.2025

Bergstedt, Espen

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81005 Utløpsdato: 01.01.2024

Berisha, Tony Driton

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Personlig Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80977 Utløpsdato: 01.11.2023

Bernal Bakstad, Ruby Grace

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81656 Utløpsdato: 01.06.2027

Bernhard, Susanne Hjelm

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80945 Utløpsdato: 01.10.2023

Betten, Liv Heidi

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 2Clean AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81410 Utløpsdato: 01.07.2026

Bhatti, Khadija

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Svein Taraldsen Consult AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81468 Utløpsdato: 01.12.2026

Bieniasz, Ewelina

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81524 Utløpsdato: 01.01.2027

Bingen, Kjetil

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Anker Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81357 Utløpsdato: 01.01.2026

Birkeland, Kari

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Servicepartner 1 AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80660 Utløpsdato: 01.02.2026

Bismo, Kjersti

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80338 Utløpsdato: 01.05.2024

Bjarnesen, Monica Fastvold

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Statens Vegvesen Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80892 Utløpsdato: 01.01.2025

Bjørgum, Ann Karin

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: NTNU Drift og logistikk Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80005 Utløpsdato: 01.07.2023

Bjørkerud, Birgithe Nathalie

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Sykehuset Østfold Kalnes Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81633 Utløpsdato: 01.06.2027

Bjørkli, Carina

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Politiets Fellestjenester Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81088 Utløpsdato: 01.04.2024

Bjørtuft, Lars

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81319 Utløpsdato: 02.02.2026

Blazevic, Sanja

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81702 Utløpsdato: 01.09.2027

Blichfeldt, Diana

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Personlig Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80583 Utløpsdato: 01.05.2025

Bliksvær, Aina Kristin

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81569 Utløpsdato: 01.02.2027

Blok-Olesen, Annette

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Aalborg Universitetshospital Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81145 Utløpsdato: 01.09.2024

Blom, Camilla

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Peak Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80311 Utløpsdato: 01.01.2024

Blomkvist, Maria

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Personlig Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81120 Utløpsdato: 01.06.2024

Bochenska, Sylwia Magdalena

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81130 Utløpsdato: 01.07.2024

Bohnhorst, Hanne Kristin

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80710 Utløpsdato: 01.12.2023

Bojan, Hani

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80317 Utløpsdato: 01.07.2024

Borg, Rita

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Porsgrunn kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80445 Utløpsdato: 01.03.2025

Borge, Anna

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Norsk Helsenett HF Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81298 Utløpsdato: 01.09.2025

Bornecka, Sylwia

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ability FM Vest AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80828 Utløpsdato: 01.12.2024

Boutakhrit, Omar

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80314 Utløpsdato: 01.07.2024

Bouzakraft, Mohamed

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Conluo Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80553 Utløpsdato: 01.07.2025

Boyanova, Selver Petkova

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Anders Andersen Rengøring Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81431 Utløpsdato: 01.09.2026

Boysen, Xenia

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81106 Utløpsdato: 01.09.2024

Bozheva, Miroslava

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80888 Utløpsdato: 01.11.2023

Bratseth, Henriette Høstmark

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81550 Utløpsdato: 01.02.2027

Bratseth, Robin Høstmark

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81006 Utløpsdato: 01.01.2024

Braziene, Jolanta

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Østlandske Bedriftsservice AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80408 Utløpsdato: 01.12.2023

Breivik, May Linn

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: BB Servicesystem SF AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80448 Utløpsdato: 01.12.2024

Brekken, Lill

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Viken Fylkeskommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80880 Utløpsdato: 01.05.2024

Brenden, Henriette

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Elverum kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80584 Utløpsdato: 01.06.2025

Brhane, Habtom

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81539 Utløpsdato: 01.02.2027

Brizarr, Josephine Rydstrøm

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Nordsjællands Hospital, FM Udvikling Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81680 Utløpsdato: 01.09.2027

Brugård, Andreas Kleppe

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Agilia AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81271 Utløpsdato: 01.05.2025

Bruka, Sylejman

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Universitetet i Oslo Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80369 Utløpsdato: 01.09.2025

Brunstrøm, Hilde Kari

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Enebakk kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80641 Utløpsdato: 01.09.2025

Brøns, Sandra Helene

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81393 Utløpsdato: 01.05.2026

Bråten, Tom Arve

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Agilia AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81272 Utløpsdato: 01.05.2025

Bu, Karine Meisland

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80339 Utløpsdato: 01.07.2025

Bucur, Marius Ionica

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Kongsvang Cleaning and Facility A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81186 Utløpsdato: 01.12.2024

Buda, Georgina

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Stavanger kommune - Byggforvaltning Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81475 Utløpsdato: 01.12.2026

Buga, Dervis

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81671 Utløpsdato: 01.09.2027

Bujala-Chmielecka, Karolina

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81499 Utløpsdato: 01.01.2027

Bukat, Marzena

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Nittedal Eiendom KF Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81441 Utløpsdato: 01.09.2026

Buksa, Kinga Paulina

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Østlandske Rengjøring AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80873 Utløpsdato: 01.01.2024

Bulow, Kerstin

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80102 Utløpsdato: 01.11.2023

Buziene, Jurgita

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81527 Utløpsdato: 01.01.2027

Børgesen, Irene Karlsen

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Norce - Norwegian Research Centre AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81459 Utløpsdato: 01.11.2026

Børresen, Jan Kier

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81112 Utløpsdato: 01.07.2024

Baadsgaard, Heidi

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ZBC Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81118 Utløpsdato: 01.07.2024

Caba, Florin

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: KI Renholdsservice AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81362 Utløpsdato: 01.01.2026

Cabral, Lucien Enoc

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80070 Utløpsdato: 01.01.2024

Caprarescu, George Ciprian

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Alliance+ A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81361 Utløpsdato: 01.01.2026

Carlsen, Arvid Bogstrand

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Viken Fylkeskommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80875 Utløpsdato: 01.05.2024

Carlsen, Trude

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Nasjonalbiblioteket Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81002 Utløpsdato: 01.03.2024

Carmona, Pamela

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ability FM Øst AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80655 Utløpsdato: 01.03.2024

Cegielka, Aneta

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Østlandske Bedriftsservice AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81009 Utløpsdato: 01.01.2024

Cenger, Bekir Cagdas

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80621 Utløpsdato: 01.04.2025

Cesoniene, Roma

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80461 Utløpsdato: 01.01.2024

Cham, Caroline

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80579 Utløpsdato: 01.09.2023

Christensen, Anni Nygaard

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81401 Utløpsdato: 01.07.2026

Christiansen, Jøran

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80543 Utløpsdato: 01.07.2025

Christiansen, Karsten

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Lolland kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80934 Utløpsdato: 01.09.2023

Chu, Nina

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Oslo Sporveier Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80901 Utløpsdato: 01.12.2023

Ciborowska, Elzbieta

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Maid 4 You AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81301 Utløpsdato: 01.04.2027

Ciovica, Ana-Maria

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81584 Utløpsdato: 01.02.2027

Clemmensen, Birthe

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Køge Sygehus, Region Sjælland, Koncern Service, Intern Service Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1 E:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80227 Utløpsdato: 01.02.2024

Corap, Ömer

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Max Hansen Rengøring Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80299 Utløpsdato: 01.04.2025

Cromarty, Adelaine

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81668 Utløpsdato: 01.09.2027

Dahl, Hellle

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Max Hansen Rengøring Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81415 Utløpsdato: 01.09.2026

Dahl, Inger Elisabeth

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ren Ekspertise Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80000 Utløpsdato: 01.07.2023

Dahl, Lars Henning

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 2Clean AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80808 Utløpsdato: 01.06.2025

Dahl, Monica

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80516 Utløpsdato: 01.01.2024

Dahlberg, Beate

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ullensaker Kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80235 Utløpsdato: 01.05.2024

Dahlstrøm, Gyri Merethe

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ullensaker Kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80234 Utløpsdato: 01.05.2024

Dalloul, Mohammed Jamil

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80405 Utløpsdato: 01.12.2024

Damgaard Jacobsen, Randi

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Sjælland Universitetshospital Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81424 Utløpsdato: 01.09.2026

Damtew, Elias

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81492 Utløpsdato: 01.01.2027

Danadzha, Merilin

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Alliance+ A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81683 Utløpsdato: 01.09.2027

Dardour, Khalid

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81248 Utløpsdato: 01.02.2025

Dastych, Magdalena

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Maid 4 You AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81288 Utløpsdato: 01.08.2025

Dauti, Bekim

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ability FM Øst AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81453 Utløpsdato: 01.09.2026

Deilrind, Gry Helen

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Sykehuset Telemark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80611 Utløpsdato: 01.04.2024

Delgado Munoz, Carlos Andres

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Stavanger kommune - Byggforvaltning Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81474 Utløpsdato: 01.12.2026

Dervisi, Kadri

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80075 Utløpsdato: 01.04.2024

Dimitrova, Diana Vasileva

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Hamar Katedralskole Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81141 Utløpsdato: 01.09.2024

Dinu, Andra Silvia

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81391 Utløpsdato: 01.04.2026

Djulkic, Biljana

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ability FM Øst AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81331 Utløpsdato: 01.12.2025

Dohrn, Tina Lisbeth

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80950 Utløpsdato: 01.10.2023

Dokken, Elisabeth Inger-Marie

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Drammen eiendom KF Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81509 Utløpsdato: 01.01.2027

Domeyer, Heidrun Wilma

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81377 Utløpsdato: 01.03.2026

Dreshaj, Kadri

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Agilia AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81273 Utløpsdato: 01.05.2025

Due-Boje, Marie

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Personlig Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81121 Utløpsdato: 01.07.2024

Dunkeviciene, Regina

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Effektivt Renhold Haugaland AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81247 Utløpsdato: 01.02.2025

Dypvik, Stine

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81518 Utløpsdato: 01.02.2027

Dzwonek, Anna Karolina

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Maid 4 You AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81628 Utløpsdato: 01.04.2027

Därnemyr, Adam Erik

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81504 Utløpsdato: 01.02.2027

Døhlie, Alexandra

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Forsvarets Logistikkorganisasjon Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81226 Utløpsdato: 01.02.2025

Edvardsen, Jane Anita

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Crystal Facility AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80678 Utløpsdato: 01.01.2025

Edvartsen, Irene

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Drammen eiendom KF Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81437 Utløpsdato: 01.09.2026

Egeli, Elisabeth Strømland

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Sørlandet sykehus HF Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81333 Utløpsdato: 01.12.2025

Egin, Ekrem

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Bufetat region Øst Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80019 Utløpsdato: 01.07.2023

Eglite, Egita

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81140 Utløpsdato: 01.09.2024

Eickworth, Lonnie

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Glad Consulting Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1 E:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80765 Utløpsdato: 01.07.2023

Eide, Ann Kristin

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80571 Utløpsdato: 01.05.2024

Eikeseth, June

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Vygruppen AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81026 Utløpsdato: 01.02.2024

Eikeskog Bårseth, Kjetil

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81500 Utløpsdato: 01.01.2027

Eivindsen Kittelsen, Janne

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81658 Utløpsdato: 01.07.2027

Ekholt, Eirik

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 2Clean AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81648 Utløpsdato: 01.06.2027

Ekshieva, Tanya

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Personlig Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81639 Utløpsdato: 01.04.2027

El Hankouri, Mohamed

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81314 Utløpsdato: 01.10.2025

El Khanichi, Fatiha

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Sykehuset Østfold Kalnes Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81634 Utløpsdato: 01.06.2027

El Aabbadi, Fadoua

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80750 Utløpsdato: 01.07.2025

Elde, Kine Jeanette

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Østre Toten Kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80585 Utløpsdato: 01.05.2024

Eldholm, Sissel

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81046 Utløpsdato: 01.02.2024

Eledrissi, Amal

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Statens Vegvesen Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81704 Utløpsdato: 01.09.2027

Elsgaard, Helge

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Herlev og Gentofte Hospital Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80157 Utløpsdato: 01.02.2024

Elstad, Cathrine

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81573 Utløpsdato: 01.02.2027

Enasoaie, Andrei-Alexandru

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Stavanger kommune - Byggforvaltning Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81473 Utløpsdato: 01.12.2026

Endal, Vikas

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Oslo Kommune, Bydel Søndre Nordstrand Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81330 Utløpsdato: 01.12.2025

Engan, Siv

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Miljø-service AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80729 Utløpsdato: 01.01.2025

Engen, Anne Gro

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81084 Utløpsdato: 01.06.2024

Engen, Heidi-Elin

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ringerike kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80842 Utløpsdato: 01.03.2024

Engesbak, Aleksander

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81044 Utløpsdato: 01.02.2024

Enright, Gitte

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80988 Utløpsdato: 01.02.2024

Eriksen, Anne Marthe

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80734 Utløpsdato: 01.09.2023

Eriksen, Hans-Gøran

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81325 Utløpsdato: 01.12.2025

Eriksen, Rachelle Rowena Amelia De Torres

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ability FM Øst AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80783 Utløpsdato: 01.03.2024

Eriksen, Tone

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80623 Utløpsdato: 01.06.2025

Eriksrød, Gina

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80620 Utløpsdato: 01.08.2025

Eriksson, Elin

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81672 Utløpsdato: 01.09.2027

Ersland, Siv Karin

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Kvinnherad kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80960 Utløpsdato: 01.10.2023

Espelid, Siv

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80177 Utløpsdato: 01.02.2024

Evensen, Kai Johannes

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81551 Utløpsdato: 01.01.2027

Evjenth, Vibece

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Bygg & Eiendoms service AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81443 Utløpsdato: 01.09.2026

Eyolfsdottir Laursen, Iris Loa

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Personlig Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81588 Utløpsdato: 01.05.2027

Faber, Anita

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Personlig Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81163 Utløpsdato: 01.11.2024

Fabricius, Tina

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Holbæk Sygehus, Region Sjælland, Konsern Service, Intern Service Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81119 Utløpsdato: 01.06.2024

Faisal, Saleem

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81627 Utløpsdato: 01.06.2027

Faqi, Selim Khorshid

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81317 Utløpsdato: 01.11.2025

Farizi, Festim

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81706 Utløpsdato: 01.09.2027

Farsund, Frede

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81575 Utløpsdato: 01.02.2027

Farzinpour, Arman

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81003 Utløpsdato: 01.01.2024

Fastenrath, Carsten

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Danren Bogdol A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81080 Utløpsdato: 01.04.2024

Fehratovic, Dzemaludin

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80996 Utløpsdato: 01.01.2024

Femtehjel, Sten-Egil

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: VRS Renholdssystemer AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81093 Utløpsdato: 01.04.2024

Filholm, Jeanette

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Aalborg Universitetshospital, Rengøring og Service Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81589 Utløpsdato: 01.06.2027

Filimon, Robert-Gabriel

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Alliance+ A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81116 Utløpsdato: 01.07.2024

Fjeldbraaten, Jens Erik

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80682 Utløpsdato: 01.11.2023

Flintholm, Nette Jørgensen

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Profil Service A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80581 Utløpsdato: 01.09.2024

Flisnes, Tone

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ålesund Kommunale Eiendom ÅK Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80037 Utløpsdato: 01.12.2023

Florczyk, Bernadeta Edyta

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81670 Utløpsdato: 01.09.2027

Fløttum, Guri

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Oslo Universitetssykehus HF Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80790 Utløpsdato: 01.11.2023

Folgerø, Svein Ivar

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Politiets Fellestjenester Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80971 Utløpsdato: 01.12.2023

Forodden, Aino Kristin

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Oslo Sporveier Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80375 Utløpsdato: 01.11.2023

Frederiksen, Dorthe Biesbjerg

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Nem Hygiejne Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81117 Utløpsdato: 01.07.2024

Frederiksen, Gitte Fredensborg

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81366 Utløpsdato: 01.02.2026

Frederiksen, Hanne

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Aarhus Tech Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80762 Utløpsdato: 01.12.2023

Fredløv, Berit

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Profil Service A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81480 Utløpsdato: 01.02.2027

Fredriksen, Glenn Blix

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80891 Utløpsdato: 01.08.2025

Fredriksen, Siv Renate

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81580 Utløpsdato: 01.02.2027

Fredriksson, Vanda Amanda

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Sodexo AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80554 Utløpsdato: 01.06.2025

Frez, Maria Isabel

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Trygg Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80443 Utløpsdato: 01.09.2025

Frimurer, Marianne Drejer

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Vordingborg Sygehus, Region Sjælland, Koncern Service, Intern Service, Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80152 Utløpsdato: 01.02.2024

Frogner, Hege Leitås

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Asker kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81048 Utløpsdato: 01.02.2024

Fromholdt, Tanja Kristine Løvkvist

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81340 Utløpsdato: 01.01.2026

Fuchs, Jeanette

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80218 Utløpsdato: 01.03.2024

Fuhlendorff, Jette

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Aarus University, BSS Bygningsservice Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81587 Utløpsdato: 01.05.2027

Furebotten, Silje

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ability FM Nord Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81602 Utløpsdato: 01.02.2027

Gaca, Monika Barbara

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Østlandske Rengjøring AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81320 Utløpsdato: 01.01.2026

Gajic, Daniela

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80354 Utløpsdato: 01.12.2023

Galazka, Anna

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81520 Utløpsdato: 01.01.2027

Galvez, Julio Rafael Garcia

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Maid 4 You AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80504 Utløpsdato: 01.04.2024

Gamborg, Lina

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80340 Utløpsdato: 01.02.2024

Gangstad, Susan

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81008 Utløpsdato: 01.01.2024

Gangås, Arnt Erik

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ability FM Vest AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80535 Utløpsdato: 01.12.2024

Garcia, Luisa

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80597 Utløpsdato: 01.09.2025

Garnes, Geir

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80529 Utløpsdato: 01.10.2023

Garsrud, Anette Julie

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Nordre Follo Kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80642 Utløpsdato: 01.09.2024

Gashi, Flamur

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Alliance+ A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81402 Utløpsdato: 01.06.2026

Gauksrud, Ingunn

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ringerike kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80648 Utløpsdato: 01.03.2024

Gautun, Preben

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80021 Utløpsdato: 01.07.2023

Gavelli, Christer

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81312 Utløpsdato: 01.10.2025

Gebhardt, Ina

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Rana kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80363 Utløpsdato: 01.01.2024

Gechevska, Gordana

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81416 Utløpsdato: 01.09.2026

Gellein-Hansen, Vera

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80594 Utløpsdato: 01.07.2025

Gezen, Mehmet

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80221 Utløpsdato: 01.12.2023

Ghadampor, Verya

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81538 Utløpsdato: 01.02.2027

Ghaderi, Sirwan

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81542 Utløpsdato: 01.02.2027

Giurgiu, Loredana Nicoleta

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80782 Utløpsdato: 01.02.2024

Glastad, Hilde

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80697 Utløpsdato: 01.10.2026

Glesnes, Kenneth

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80078 Utløpsdato: 01.01.2024

Grabowska, Julita Gabriela

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Stavanger kommune - Byggforvaltning Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81477 Utløpsdato: 01.12.2026

Grande, Tone Margrethe

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81056 Utløpsdato: 01.03.2024

Granli, Elin

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ability FM Øst AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80442 Utløpsdato: 01.04.2024

Greve, Pia

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Eurest Services A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80483 Utløpsdato: 01.05.2025

Gribovskaite, Zivile

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Mitie Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80636 Utløpsdato: 01.12.2024

Grimstad, Lena Jegersen

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Statens Vegvesen Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81351 Utløpsdato: 01.01.2026

Groenendaal, Johannes Theodorus

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81302 Utløpsdato: 01.11.2025

Grundal, Tina

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Profil Service A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80616 Utløpsdato: 01.09.2024

Grung, Therese Bysheim

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81213 Utløpsdato: 01.01.2025

Grünfeld, Jesper

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81611 Utløpsdato: 01.04.2027

Guberinic, Milkica

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Danren Bogdol A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80486 Utløpsdato: 01.02.2024

Gulbe, Sanita

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ability FM Vest AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81215 Utløpsdato: 01.01.2025

Gulbrandsen, Ken

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80709 Utløpsdato: 01.12.2023

Gulbrandsen, Truls

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Vygruppen AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81075 Utløpsdato: 01.03.2024

Gull, Anila

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ability FM Øst AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80893 Utløpsdato: 01.09.2024

Gulla, Johan

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Agilia AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80908 Utløpsdato: 01.12.2023

Gulliksen, Terje

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TG-Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81646 Utløpsdato: 01.06.2027

Gunnarsdottir, Sigurbjørg

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Holmestrand kommune /Service-Renhold Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81595 Utløpsdato: 01.02.2027

Guttorm, Tony

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ability FM Øst AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80784 Utløpsdato: 01.03.2024

Gwozdz, Sabina Patrycja

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81293 Utløpsdato: 01.07.2025

Gürel, Pervin

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Kombit A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80940 Utløpsdato: 01.09.2023

Gøkcan, Murat

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81566 Utløpsdato: 01.01.2027

Hadj-Larbi, Sofyane

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Anker Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80503 Utløpsdato: 01.08.2025

Hafstad, Eva

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80532 Utløpsdato: 01.10.2023

Haga, Eli Rong

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Forsvarets Logistikkorganisasjon Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80095 Utløpsdato: 01.01.2024

Hageberg, Eva

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81574 Utløpsdato: 01.02.2027

Hagen Melbye, Anette

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Nittedal Eiendom KF Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81449 Utløpsdato: 01.09.2026

Hagen, Kari Helen Hoem

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Helse Møre og Romsdal HF Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80847 Utløpsdato: 01.12.2024

Hagen, Mette

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80239 Utløpsdato: 01.01.2024

Hagen, Trudi Elisabeth

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80592 Utløpsdato: 01.07.2025

Haglund, Alyona

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80528 Utløpsdato: 01.10.2023

Haider, Sissel Nagel Muri

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Sha Pro Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80614 Utløpsdato: 01.09.2025

Halil, Elfide

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Mj service A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81419 Utløpsdato: 01.10.2026

Hall, Roar

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80703 Utløpsdato: 01.01.2025

Halmi, Abderrahim

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80738 Utløpsdato: 01.02.2024

Halstensen, Lene Anette

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Sørlandet sykehus HF Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81335 Utløpsdato: 01.12.2025

Halvorsen, Eva

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Alliance+ AS Norge Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80117 Utløpsdato: 01.10.2023

Halvorsen, Tove

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80076 Utløpsdato: 01.04.2024

Halvorsrud, Eli

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Statens Vegvesen Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81260 Utløpsdato: 01.05.2025

Hamidi, Samireh

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80772 Utløpsdato: 01.06.2024

Hammer, Geir

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81493 Utløpsdato: 01.01.2027

Hammer, Ragnhild Lindhjem

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Oslo kommune Sykehjemsetaten Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80786 Utløpsdato: 01.04.2024

Hamø, Martin Broe

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Personlig Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81257 Utløpsdato: 01.04.2025

Haneborg, Anders

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ACO Rengjøring AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81505 Utløpsdato: 01.12.2026

Hansen, Anne Berit Aronsen

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80570 Utløpsdato: 01.07.2025

Hansen, Anne Mette

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Personlig Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80165 Utløpsdato: 01.02.2024

Hansen, Arne

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80820 Utløpsdato: 01.07.2025

Hansen, Camilla Katja Islin Thorberg

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81307 Utløpsdato: 01.10.2025

Hansen, Finn Henrik

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Compass Group Danmark A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80931 Utløpsdato: 01.10.2023

Hansen, Grete Johanne

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80773 Utløpsdato: 01.11.2023

Hansen, Hanne

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81167 Utløpsdato: 01.11.2024

Hansen, Helle

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Sjælland Universitetshospital Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80830 Utløpsdato: 01.12.2023

Hansen, Jan Tore

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Bærum kommune Eiendom Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80434 Utløpsdato: 01.01.2024

Hansen, Jesper

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81379 Utløpsdato: 01.03.2026

Hansen, Marianne

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Anker Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80402 Utløpsdato: 01.01.2026

Hansen, Monica Gudrun

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Alliance+ AS Norge Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80959 Utløpsdato: 01.10.2023

Hansen, Pål

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Vygruppen AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81072 Utløpsdato: 01.03.2024

Hansen, Torben Lund

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Frederiksberg Kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81682 Utløpsdato: 01.07.2027

Hansen, Vera

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81369 Utløpsdato: 01.02.2026

Hansson, Tone

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Oslo kommune, Munchmuseet Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80978 Utløpsdato: 01.11.2023

Harefallet, Ole

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Politiets Fellestjenester Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80972 Utløpsdato: 01.12.2023

Harsvik, Tommy

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Lilleborg as Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81170 Utløpsdato: 01.12.2024

Hartmann, Poul Kim

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80359 Utløpsdato: 01.03.2024

Hartmann, Thomas

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81338 Utløpsdato: 01.12.2025

Hasle, Olga Line Bente

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Lillestrøm kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80843 Utløpsdato: 01.12.2023

Hasselby, Majbritt Schou

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80084 Utløpsdato: 01.04.2024

Hasselstrøm, Louise Jannie

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Alliance+ A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81285 Utløpsdato: 01.06.2025

Hatlehol, Britt Mariann

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: NTNU Drift og logistikk Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80007 Utløpsdato: 01.07.2023

Haugan, Marthe Christell

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81617 Utløpsdato: 01.03.2027

Haugen, Anne-Britt

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Sykehuset Telemark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81142 Utløpsdato: 01.07.2024

Haugen, Ida

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80920 Utløpsdato: 01.09.2023

Haugen, Laila

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 2Clean AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80809 Utløpsdato: 01.06.2025

Haugen, Therese Granlund

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80573 Utløpsdato: 01.02.2025

Haugland, Johnny

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ConsulentPartner Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80024 Utløpsdato: 01.07.2023

Haugland, Renate

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80185 Utløpsdato: 01.11.2023

Haugland, Siri Anne

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ability FM Vest AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80827 Utløpsdato: 01.12.2024

Hauglund, Knut

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Vygruppen AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81025 Utløpsdato: 01.01.2024

Haugstad, Natalia

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ability FM Vest AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80826 Utløpsdato: 01.12.2024

Heichelmann, Christian

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Troms fylkeskommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80036 Utløpsdato: 01.12.2023

Heidelberg, Ingvild Synøve

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80105 Utløpsdato: 01.12.2023

Heiden, Anette

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81308 Utløpsdato: 01.11.2025

Heimark, Heidi Mette Sæle

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80389 Utløpsdato: 01.11.2023

Heiselberg, Allan

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Personlig Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81254 Utløpsdato: 01.02.2025

Helgesen, Roy

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81579 Utløpsdato: 01.04.2027

Helle, Yvonne Thorstensen

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Landanlegg AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80747 Utløpsdato: 01.09.2023

Helledie, Hanne Nedergaard

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Psykiatrien - Region Nordjylland Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81152 Utløpsdato: 01.10.2024

Hellestøl, Rowena Molina

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81711 Utløpsdato: 01.09.2027

Hemmingsson, Fatima

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Cleaning Catering and Property AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80744 Utløpsdato: 01.09.2023

Henden, Anette

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Statens Vegvesen Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81632 Utløpsdato: 01.07.2027

Henningsen, Peter Diinhof

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81382 Utløpsdato: 01.03.2026

Henriksen, Thomas Loui

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Profil Service A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80500 Utløpsdato: 01.09.2024

Herdlevær, Arve-Sigurd

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Svein Taraldsen Consult AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80444 Utløpsdato: 01.07.2024

Hermandsen, Frode

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ren Service AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80551 Utløpsdato: 01.07.2025

Hertz, Jørgen

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Kongsvang Cleaning and Facility A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1 E:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80229 Utløpsdato: 01.12.2024

Hjelde, Torunn Irene

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81581 Utløpsdato: 01.02.2027

Hjortshøj, Per

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: M2konsulenten Aps Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80141 Utløpsdato: 01.09.2024

Hobashi, Atzmon

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ability FM Øst AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80505 Utløpsdato: 01.04.2024

Hoff, May Helen

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80055 Utløpsdato: 01.01.2024

Hoffmeister, Veronika

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: BB Servicesystem SF AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80450 Utløpsdato: 01.12.2024

Hofmann, Nancy

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ålesund Kommunale Eiendom ÅK Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81717 Utløpsdato: 01.10.2027

Hole, Anne Kristine

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Lier Eiendomsselskap KF Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81050 Utløpsdato: 01.02.2024

Holgar, Mona Ormkleiv

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Personlig Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80598 Utløpsdato: 01.11.2023

Hollevik-Johnsen, Monica

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80803 Utløpsdato: 01.11.2023

Holm, Gerd Helén

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81436 Utløpsdato: 01.09.2026

Holm, Janne Elisabeth

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80409 Utløpsdato: 01.11.2023

Holme, Jan Stefan

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Vygruppen AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81070 Utløpsdato: 01.03.2024

Holmen, Ole Petter

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81127 Utløpsdato: 01.07.2024

Holmgaard, Leila Vibeke

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: AMU Nordjylland Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81295 Utløpsdato: 01.10.2025

Holmstrøm, Kristin

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Nordlandssykehuset HF Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80365 Utløpsdato: 01.07.2025

Holst, Birgitte Kehler

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Danmarks Radio Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80953 Utløpsdato: 01.09.2023

Holst, Pia

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81097 Utløpsdato: 01.07.2024

Holst, René

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Køge Sygehus, Region Sjælland, Koncern Service, Intern Service Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80269 Utløpsdato: 01.04.2024

Hovertoft, Lis

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80751 Utløpsdato: 01.12.2023

Hovlandsdal, Rune

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Rent Tørt Bygg Consult as Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80020 Utløpsdato: 01.07.2023

Hultin, Anne Kari

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Support Service Partner AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81278 Utløpsdato: 01.05.2025

Hundborg, Søs Anita

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81644 Utløpsdato: 01.06.2027

Hussain, Bilal Shaukat

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Service Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80986 Utløpsdato: 01.01.2024

Hyytiäinen, Monica Hanssen

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ability FM Vest AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81214 Utløpsdato: 01.01.2025

Høberg, Ida

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Hjem og Industrirenhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81586 Utløpsdato: 01.02.2027

Høgalmen, Wenche Marit

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80625 Utløpsdato: 01.12.2023

Højer, Hanne

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Halsnæs Kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81191 Utløpsdato: 01.02.2025

Høxbroe, Kim

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Forenede Service A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81239 Utløpsdato: 01.03.2025

Haagensen, Helle

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80088 Utløpsdato: 01.07.2024

Haagensen, Jannice

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ålesund Kommunale Eiendom ÅK Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81715 Utløpsdato: 01.10.2027

Håkonsson Olsen, Tove

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Compass Group Danmark A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80060 Utløpsdato: 01.01.2025

Ignatov, Mariana

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Rengøringsservice Danmark A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80051 Utløpsdato: 01.02.2024

Ilieva, Mariya

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80889 Utløpsdato: 01.11.2023

Inayat, Semela

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Statens Vegvesen Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81712 Utløpsdato: 01.09.2027

Ingebrigtsen, Ann Elin

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ability FM Vest AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80818 Utløpsdato: 01.12.2024

Ingvaldsen, Unny Møgster

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80030 Utløpsdato: 01.07.2023

Instebø, Lars-Petter

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80533 Utløpsdato: 01.10.2023

Isaksen, Anne-Marthe

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Personlig Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80838 Utløpsdato: 01.11.2023

Isikli, Sener

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80989 Utløpsdato: 01.03.2024

Iversen, Tommy Bernt

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Nordisk Polering ApS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81256 Utløpsdato: 01.04.2025

Jacobsen, Niels Jørgen

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Toma Facility Danmark A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80278 Utløpsdato: 01.07.2024

Jacobsen, Rune

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Høgskulen på Vestlandet Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80329 Utløpsdato: 01.01.2024

Jakobsen, Heidi Iren

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Alstahaug kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81687 Utløpsdato: 01.09.2027

Jakubovska, Evita

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81548 Utløpsdato: 01.01.2027

Jalinskiene, Diana

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ability FM Vest AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81457 Utløpsdato: 01.11.2026

Jarraya, Mohamed Ben Mongi

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ren Service AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80540 Utløpsdato: 01.11.2023

Jarsve, Therese

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Asker kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80974 Utløpsdato: 01.11.2023

Jashari, Driton

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81228 Utløpsdato: 01.02.2025

Jegorova, Kristine

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ability FM Øst AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81470 Utløpsdato: 01.12.2026

Jensen, Anna Agnete

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Aalborg Universitetshospital Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81148 Utløpsdato: 01.09.2024

Jensen, Betina

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81534 Utløpsdato: 01.02.2027

Jensen, Gwen Elizabeth

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Solrød kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81082 Utløpsdato: 01.04.2024

Jensen, Helge

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Servicepartner 1 AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81249 Utløpsdato: 01.02.2025

Jensen, Kim Nygaard

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Køge Sygehus, Region Sjælland, Koncern Service, Intern Service Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80228 Utløpsdato: 01.02.2024

Jensen, Lone Lemmeke

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Danren Bogdol A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80487 Utløpsdato: 01.02.2024

Jensen, Marianne

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80077 Utløpsdato: 01.01.2024

Jensen, Pernille

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Forenede Service A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80792 Utløpsdato: 01.11.2024

Jensen, Signe

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Region Sjælland Koncern Service Intern Service Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81114 Utløpsdato: 01.06.2024

Jenssen, Inger Lill

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ability FM Øst AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80562 Utløpsdato: 01.09.2024

Jespersen, Kjell Eivind Dalen

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Hako Ground & Garden AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80072 Utløpsdato: 01.04.2024

Jevtic, Jasmina

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Oslo Kommune, Bydel Alna Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81665 Utløpsdato: 01.07.2027

Johannesen, Bjørn Isdahl

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Bedrift & Eiendomservice AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80430 Utløpsdato: 01.02.2025

Johannesen, Tabitha Benedicte

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Bedrift & Eiendomservice AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80429 Utløpsdato: 01.02.2025

Johannesen, Tove

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Bedrift & Eiendomservice AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80431 Utløpsdato: 01.02.2025

Johannessen, Rune Fretheim

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Renex Servicepartner Vest AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81264 Utløpsdato: 01.05.2025

Johansen Lines, Elisabeth

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81547 Utløpsdato: 01.07.2027

Johansen, Anette

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Statens Vegvesen Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81322 Utløpsdato: 01.12.2025

Johansen, Bjørnar

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Arbeidstilsynet Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80249 Utløpsdato: 01.09.2025

Johansen, Elisabeth

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81083 Utløpsdato: 01.06.2024

Johansen, Hege Elisabeth

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80464 Utløpsdato: 01.07.2025

Johansen, Siv Ylva Sørelvmo

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81220 Utløpsdato: 01.02.2025

Johansen, Wenche Havnen

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Helse Møre og Romsdal HF Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80848 Utløpsdato: 01.12.2024

Johnsen, Gunn

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Centrum Vinduspuss & Rengjøringsbyrå AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80237 Utløpsdato: 01.03.2025

Jokubauskaite, Laura

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81597 Utløpsdato: 01.03.2027

Jonassen, Frank

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81653 Utløpsdato: 01.07.2027

Jongers, Ranveig Johansen

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Akershus Renhold as Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80410 Utløpsdato: 01.03.2025

Jonkers, Sinco Evert

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81381 Utløpsdato: 01.03.2026

Jorås, Ann Christin Skogum

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Viken Fylkeskommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80882 Utløpsdato: 01.05.2024

Josty, Kristina Zaugg

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Super Total Service ApS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81337 Utløpsdato: 01.01.2026

Julnes-Thorsen, Mariann

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Helse Møre og Romsdal HF Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80588 Utløpsdato: 01.12.2024

Jungdal, Julie Ahm

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Aalborg Universitetshospital Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81385 Utløpsdato: 01.02.2026

Juozapaviciute, Jovita

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Kløver renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81206 Utløpsdato: 01.01.2025

Jusifi, Dalif

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Alliance+ A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81428 Utløpsdato: 01.09.2026

Jusufi, Nehat

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81533 Utløpsdato: 01.03.2027

Juul, Cathrine

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80029 Utløpsdato: 01.10.2023

Jødal, Bente

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ullensaker Kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80099 Utløpsdato: 01.05.2024

Jørgensen, Berith Bjerrum

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81078 Utløpsdato: 01.06.2024

Jørgensen, Kine Marie

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80698 Utløpsdato: 01.09.2025

Jørgensen, Mie Joan

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Aalborg Universitetshospital Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80869 Utløpsdato: 01.12.2024

Jørgensen, Vibeke Merete

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Jydsk Miljø Rengøring A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81229 Utløpsdato: 01.02.2025

K'abir, Omondi Aggrey

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Østlandske Rengjøring AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80305 Utløpsdato: 01.01.2024

Kaczmarek, Sylwia Barbara

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80905 Utløpsdato: 01.09.2025

Kader, Ihsan Fattah Abdul

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80404 Utløpsdato: 01.02.2024

Kadrija, Lavdim

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81625 Utløpsdato: 01.06.2027

Kaleem, Abdul Wahab

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Agilia AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81270 Utløpsdato: 01.05.2025

Kalikaite, Edita

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ability FM Vest AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81458 Utløpsdato: 01.11.2026

Kalikaite, Liana

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ability FM Vest AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80825 Utløpsdato: 01.12.2024

Kalvik, Tore André

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80074 Utløpsdato: 01.01.2024

Kannelønning, Bente

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Alliance+ AS Norge Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80955 Utløpsdato: 01.10.2023

Kanstad, Jorun

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81347 Utløpsdato: 01.07.2024

Karaca, Nebahat Sari

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80903 Utløpsdato: 01.12.2023

Karanovic, Marija

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81262 Utløpsdato: 01.05.2025

Karikoski, Lene

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80469 Utløpsdato: 01.05.2025

Karlsdottir, Inger

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Sørlandet sykehus HF Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81334 Utløpsdato: 01.12.2025

Karlsen, Ann-Tove

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81267 Utløpsdato: 01.05.2025

Karlsen, Inger Igletjern

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Nortura Hærland Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81124 Utløpsdato: 01.07.2024

Karlsen, Karen Karoline

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Alstahaug kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81693 Utløpsdato: 01.09.2027

Karlsen, Vibeke Johansen

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Fet kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80856 Utløpsdato: 01.11.2023

Karuze, Rita

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Stavanger kommune - Byggforvaltning Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81464 Utløpsdato: 01.12.2026

Kasatkina-Milosh, Margarita

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Personlig Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81440 Utløpsdato: 01.09.2026

Kasinska, Anna

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81521 Utløpsdato: 01.02.2027

Kaspersen, Anne Charlotte

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Skatteetaten Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80652 Utløpsdato: 01.01.2025

Katerskiene, Lolita

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Agilia AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81512 Utløpsdato: 01.01.2027

Kawa-Gryka, Katarzyna

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Sodexo AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81707 Utløpsdato: 01.09.2027

Kehr, Ole Ambjørn

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Compass Group Danmark A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80061 Utløpsdato: 01.01.2025

Kemin, Farouk

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ability FM Øst AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80174 Utløpsdato: 01.12.2023

Khaled, Masood Omar

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81536 Utløpsdato: 01.01.2027

Khurshid, Anila

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: K2 Facility AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81323 Utløpsdato: 01.12.2025

Killengreen, Espen Bull

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Østlandske Rengjøring AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80376 Utløpsdato: 01.11.2023

Kima, Eva

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81555 Utløpsdato: 01.01.2027

Kirk Nielsen, Rebekka

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81590 Utløpsdato: 01.02.2027

Kirkhaug, Tonje

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80462 Utløpsdato: 01.08.2025

Kiss, Lidia Delilla

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80467 Utløpsdato: 01.06.2025

Kissov, Pia

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80215 Utløpsdato: 01.03.2024

Kittilsen, Trine

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Sykehuset Telemark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81091 Utløpsdato: 01.04.2024

Kiupelyte, Egle

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81491 Utløpsdato: 01.01.2027

Kizilkaya, Ömer

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80924 Utløpsdato: 01.09.2023

Kjeksrud, Jørn-Atle

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Østlandske Rengjøring AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81178 Utløpsdato: 01.12.2024

Kjellesvik, Irene

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81557 Utløpsdato: 01.02.2027

Kjerulf, Dorthe

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Dorthe Kjerulf ApS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81386 Utløpsdato: 01.03.2026

Kjølstad, Arne

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80593 Utløpsdato: 01.07.2025

Klampe, Jan Christian

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Danren Bogdol A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81339 Utløpsdato: 01.12.2025

Klarenbach, Anna Edyta

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Forenede Service A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80985 Utløpsdato: 01.02.2024

Klodowska, Magdalena

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Asker kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81049 Utløpsdato: 01.02.2024

Kløcker Kofoed, Jan

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81679 Utløpsdato: 01.07.2027

Knapstad, Marianne Ullaland

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: BB Servicesystem SF AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80447 Utløpsdato: 01.12.2024

Knudsen, Anja Reimers

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Kongsvang Cleaning and Facility A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81233 Utløpsdato: 01.02.2025

Knudsen, Tove Charon

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80804 Utløpsdato: 01.11.2023

Knutsen, Elin Berggraf

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80068 Utløpsdato: 01.01.2024

Knutsen, Joachim

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80552 Utløpsdato: 01.07.2025

Knutsen, Lena

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80736 Utløpsdato: 01.02.2024

Kofoed, Vibeke Goberg

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80357 Utløpsdato: 01.03.2024

Kokocinska, Karolina Anna

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81561 Utløpsdato: 01.01.2027

Kolding Nordahl, Jan

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: SERWIZ A&S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81420 Utløpsdato: 01.10.2026

Kongsvik, Aud

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81506 Utløpsdato: 01.01.2027

Korsnes, Hanne Jorunn

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80737 Utløpsdato: 01.07.2025

Koska, Pawel Roman

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Grønt Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81714 Utløpsdato: 01.09.2027

Kovac, Lejla

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ability FM Øst AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80561 Utløpsdato: 01.04.2024

Kragh, Annitta

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Aalborg Universitetshospital Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81146 Utløpsdato: 01.09.2024

Kramme, Bolette Kistrup Gerth

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Aalborg Universitetshospital Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81376 Utløpsdato: 01.02.2026

Kristensen, Isabella

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81392 Utløpsdato: 01.04.2026

Kristensen, Jørgen Tonny

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Sjællands Universitetshospital, Roskilde Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81237 Utløpsdato: 01.02.2025

Kristensen, Lone

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80495 Utløpsdato: 01.07.2024

Kristensen, Tina Nordnæs

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Forenede Service A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81251 Utløpsdato: 01.02.2025

Kristiansen, Harald

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Personlig Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81123 Utløpsdato: 01.07.2024

Kristiansen, Jan Olav

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Gran Kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80807 Utløpsdato: 01.07.2025

Kristiansen, Jennhild

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Forsvarets Logistikkorganisasjon Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81529 Utløpsdato: 01.02.2027

Kristiansen, Jurgita

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Norges Bank Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80039 Utløpsdato: 01.10.2023

Kristiansen, Monica

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Statens Vegvesen Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81261 Utløpsdato: 01.05.2025

Kristiansen, Monika

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80701 Utløpsdato: 01.04.2025

Kristiansen, Nora-Lise

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Norce - Norwegian Research Centre AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81462 Utløpsdato: 01.11.2026

Kristiansen, Sissel Terese

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Statens Vegvesen Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81638 Utløpsdato: 01.07.2027

Kristiansen, Willy William

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Roskilde Sygehus Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80831 Utløpsdato: 01.01.2024

Kristoffersen, Liivi Dreyer

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: LDK Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80899 Utløpsdato: 01.09.2024

Krogstad, Robert

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80073 Utløpsdato: 01.04.2024

Kronberga, Sanita

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Eigersund kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81216 Utløpsdato: 01.01.2025

Kroutikhine, Denis

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Østlandske Rengjøring AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81321 Utløpsdato: 01.12.2025

Krzyzak, Sylwia

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Personlig Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80854 Utløpsdato: 01.11.2023

Kraabøl, Marcela

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Innlandet Fylkeskommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81394 Utløpsdato: 01.05.2026

Kücükkilic, Sevil

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse PKR Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1 E:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80760 Utløpsdato: 01.12.2024

Kökyer, Mehmet

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81144 Utløpsdato: 01.07.2024

Labidi, Ines Guiga

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Personlig Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80388 Utløpsdato: 01.01.2025

Lagmannsgård, Svein

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Vygruppen AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81030 Utløpsdato: 01.01.2024

Lakoma, Iwona

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Sankt Lukas Stiftelsen Hellerup Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81235 Utløpsdato: 01.03.2025

Lakskjønn, Tone

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80544 Utløpsdato: 01.07.2025

Landsverk, Krasimira

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Compass Group Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81438 Utløpsdato: 01.09.2026

Lange, Ulla Madsen

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80199 Utløpsdato: 01.02.2024

Larsen, Bente

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Lovisenberg Diakonale Sykehus Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81259 Utløpsdato: 01.05.2025

Larsen, Carsten

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Mj service A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81417 Utløpsdato: 01.10.2026

Larsen, Flemming

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Anders Andersen Rengøring Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81445 Utløpsdato: 01.09.2026

Larsen, Gunhild

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81368 Utløpsdato: 01.02.2026

Larsen, Julie Elea

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: KI Renholdsservice AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81364 Utløpsdato: 01.01.2026

Larsen, Kirsten Marianne

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Roskilde Sygehus Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80153 Utløpsdato: 01.02.2024

Larsen, Lonni

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Psykiatrien Region Hovedstaden Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81058 Utløpsdato: 01.02.2024

Larsen, Morten Rangvid

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1 E:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80752 Utløpsdato: 01.01.2024

Larsen, Åse

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Personlig Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80635 Utløpsdato: 01.03.2024

Lauritsen, Liv

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Lier Eiendomsselskap KF Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80515 Utløpsdato: 01.09.2024

Lauritsen, Marius Lauritz

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Agilia AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81599 Utløpsdato: 01.02.2027

Laursen, Helle Weidemann

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80946 Utløpsdato: 01.10.2023

Lausten, Helle

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Sygehus Søderjylland Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81181 Utløpsdato: 01.12.2024

Laustsen, Annette

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80695 Utløpsdato: 01.06.2025

Lawesson, Eva

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80995 Utløpsdato: 01.02.2024

Lazar, Daniel Nicolae

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Compass Group Danmark A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80930 Utløpsdato: 01.10.2023

Lea, Signy Elise

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81517 Utløpsdato: 01.01.2027

Lee, Liv Ellen

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Oslo Sporveier Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80681 Utløpsdato: 01.09.2023

Lekaviciene, Gintare

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Effektivt Renhold Haugaland AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81245 Utløpsdato: 01.02.2025

Lesniewska, Justyna

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81540 Utløpsdato: 01.01.2027

Leth, Bente

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Fredericia Kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80939 Utløpsdato: 01.11.2023

Lewandowska, Beata Ewa

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Profil Service A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81483 Utløpsdato: 01.02.2027

Leyla, Abdi

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81621 Utløpsdato: 01.06.2027

Liaseth, Randi Kristin

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Gloppen kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80047 Utløpsdato: 01.11.2023

Lied, Karin Bergseth

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Karin Berseth Lied Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80023 Utløpsdato: 01.07.2023

Lien, Cathrine

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81507 Utløpsdato: 01.01.2027

Lien, Eva Kristine

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Effektivt Renhold Haugaland AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81246 Utløpsdato: 01.02.2025

Liljedahl, Jorunn

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80801 Utløpsdato: 01.04.2024

Lindbjerg, Anne-Birgitte Kiene

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Compass Group Danmark A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80933 Utløpsdato: 01.10.2023

Lindblom, Bodil

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80541 Utløpsdato: 01.06.2024

Linkeviciute, Benita Genovaite

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Kongsvang Cleaning and Facility A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81187 Utløpsdato: 01.12.2024

Linnerud, Trine

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81450 Utløpsdato: 01.09.2026

Liulyte, Daiva

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81523 Utløpsdato: 01.01.2027

Lorentzen, Hilde

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80521 Utløpsdato: 01.12.2023

Los-Krotecka, Beata

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80527 Utløpsdato: 01.10.2023

Ludvigsen, Kjell Magne

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Agilia AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81274 Utløpsdato: 01.05.2025

Lund Kongeskov, Heidi

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Service Korpset- Køge Kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81605 Utløpsdato: 01.03.2027

Lund, Frederik Nordstrand

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Forenede Service A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81240 Utløpsdato: 01.02.2025

Lund, Lars Erik

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 2Clean AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81409 Utløpsdato: 01.07.2026

Lundberg Jensen, Marianne

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Anders Andersen Rengøring Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81479 Utløpsdato: 01.03.2027

Lundberg, Kenneth

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ability FM Vest AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80823 Utløpsdato: 01.12.2024

Lunde, Per Gunnar

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Norce - Norwegian Research Centre AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81463 Utløpsdato: 01.11.2026

Lundgaard, Brian Rene

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Forenede Service A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81103 Utløpsdato: 01.07.2024

Lynne, Camilla

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Maid 4 You AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81289 Utløpsdato: 01.08.2025

Lyskawa, Natalia

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80919 Utløpsdato: 01.09.2023

Lysø, Julia Agate

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Alstahaug kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81692 Utløpsdato: 01.09.2027

Løkken, Roberta

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81657 Utløpsdato: 01.06.2027

Løkken, Veslemøy

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ullensaker Kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80119 Utløpsdato: 01.05.2024

Løvstad, Per Arne

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ren-Consult AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80022 Utløpsdato: 01.07.2023

Løvås, Anne Sofie

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Skatteetaten Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80653 Utløpsdato: 01.01.2025

Løwe, Inga Glud

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ability FM Øst AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80768 Utløpsdato: 01.03.2024

Madsen, Birgit Hanne

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Aalborg Universitetshospital Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80868 Utløpsdato: 01.12.2024

Madsen, Evy Frank

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Technical Education Copenhagen Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81182 Utløpsdato: 01.12.2024

Mahmoud, Yaser Mowafak

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81544 Utløpsdato: 01.02.2027

Maliqi, Albert

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Lovisenberg Diakonale Sykehus Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81630 Utløpsdato: 01.05.2027

Malnes, Cato

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80708 Utløpsdato: 01.12.2023

Manning, Tina

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Technical Education Copenhagen Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81373 Utløpsdato: 01.02.2026

Marcusson, Torill Irene

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ESS Support Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80125 Utløpsdato: 01.07.2024

Markussen, Susanne Thorius

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Kongsvang Cleaning and Facility A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81189 Utløpsdato: 01.12.2024

Martinsen, Lill-Åse

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81563 Utløpsdato: 01.01.2027

Mathiesen, Lotte

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Profil Service A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81217 Utløpsdato: 01.02.2025

Mathisen, Mai-Liss

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81177 Utløpsdato: 01.12.2024

Max Hansen, Anne Marie

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Max Hansen Rengøring Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80300 Utløpsdato: 01.04.2025

McCabe, Kirsten Dagø

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TAMU Center Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80862 Utløpsdato: 01.12.2023

Mechta, Jane

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80261 Utløpsdato: 01.07.2024

Medalen, Britt Randi

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ringerike kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80647 Utløpsdato: 01.03.2024

Meedom, Steen

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Profil Service A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80501 Utløpsdato: 01.09.2024

Mehlsen, Lis

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Aalborg Universitetshospital Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80872 Utløpsdato: 01.12.2024

Meldgaard, Susanne Wacenius

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Region Sjælland Koncern Service Intern Service Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80640 Utløpsdato: 01.06.2024

Mezrigul, Ridha

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Personlig Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81454 Utløpsdato: 01.09.2026

Michelsen, Raymond

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Vy Tog AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81024 Utløpsdato: 01.01.2024

Michrina, Julija

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81358 Utløpsdato: 01.01.2026

Mickuviene, Gintare

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Maid 4 You AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81664 Utløpsdato: 01.07.2027

Mieczkowska, Anna

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Maid 4 You AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81287 Utløpsdato: 01.08.2025

Mihajlovic, Boris

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Alliance+ A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81610 Utløpsdato: 01.04.2027

Mihaylova, Lora Simeonova

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81612 Utløpsdato: 01.04.2027

Mikalsen, Renate

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81221 Utløpsdato: 01.02.2025

Mikkelsen, Anita Iren

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Viken Fylkeskommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80879 Utløpsdato: 01.05.2024

Mikkelsen, Helle

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81378 Utløpsdato: 01.05.2026

Mikkelsen, Klara Marie

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Glad Consulting Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1 E:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80002 Utløpsdato: 01.07.2023

Mikkelsen, Nonna

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Personlig Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80841 Utløpsdato: 01.01.2025

Mikolajczyk, Eydta Angelika

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81613 Utløpsdato: 01.04.2027

Milhahn, Marina

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Holmestrand kommune /Service-Renhold Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81594 Utløpsdato: 01.02.2027

Milicevic, Perica

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80395 Utløpsdato: 01.05.2025

Mircea, Cristina Beatrice

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Alliance+ A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81429 Utløpsdato: 01.09.2026

Moe, Linda Mari Dammen

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Eidskog kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81695 Utløpsdato: 01.09.2027

Mogan, Martin

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81329 Utløpsdato: 01.12.2025

Mohammed, Sirwan

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80715 Utløpsdato: 01.05.2024

Molinska, Joanna Paulina

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81266 Utløpsdato: 01.05.2025

Mora, Alvaro

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80343 Utløpsdato: 01.03.2026

Morille, Jean-Francois

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80512 Utløpsdato: 01.12.2023

Morina, Shpetim

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80714 Utløpsdato: 01.05.2024

Morinraj, Jeyarajah

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ren Service AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81344 Utløpsdato: 01.01.2026

Mork, Ann-Kristin

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ski Kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80017 Utløpsdato: 01.07.2023

Mortensen, Allan

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Amu Syd Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80861 Utløpsdato: 01.12.2023

Mortensen, Anette Bro

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Sygehus Søderjylland Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81180 Utløpsdato: 01.12.2024

Mortensen, Anne Margrethe

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Profil Service A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81488 Utløpsdato: 01.02.2027

Mortensen, Heidi

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Oslo Politidistrikt Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80232 Utløpsdato: 01.02.2025

Mortensen, Henrik Brentebråten

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81316 Utløpsdato: 01.10.2025

Mortensen, Trond Magne

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81713 Utløpsdato: 01.09.2027

Mosbakk, Anne Brit

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Forsvarets Logistikkorganisasjon Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80634 Utløpsdato: 01.09.2025

Mowafak, Taufeeq

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81674 Utløpsdato: 01.09.2027

Muland, Ann Jeanette

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Forsvarets Logistikkorganisasjon Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80560 Utløpsdato: 01.09.2023

Mulstad, Kristin Berntvik

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Helgelandssykehuset HF Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81218 Utløpsdato: 01.02.2025

Munk, Charlotte Trab

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81371 Utløpsdato: 01.02.2026

Munkvold, Jan-Odd

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81204 Utløpsdato: 31.12.2024

Munkvold, Jorun

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80240 Utløpsdato: 01.02.2025

Murauskas, Giedrius

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81526 Utløpsdato: 01.01.2027

Murberg, Kenneth Taule

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Politiets Fellestjenester Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80844 Utløpsdato: 01.11.2023

Murtezi, Burim

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ability FM Øst AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80629 Utløpsdato: 01.04.2024

Musajeva, Signe

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Maid 4 You AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81629 Utløpsdato: 01.04.2027

Musliji, Gajur

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80749 Utløpsdato: 01.05.2024

Mustafa, Farhad Matin

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80403 Utløpsdato: 01.11.2023

Mustafa, Farzad Matin

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80412 Utløpsdato: 01.12.2024

Mustafa, Naman Matin

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81318 Utløpsdato: 01.11.2025

Mustafa, Vazjwar Matin

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81310 Utløpsdato: 01.09.2025

Musteata, Paula Iulia

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Alliance+ A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1 E:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81359 Utløpsdato: 01.01.2026

Myklebust, Frode

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80548 Utløpsdato: 01.07.2025

Myklebust, Karin

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Green Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80525 Utløpsdato: 01.05.2025

Myklebust, Lise Merete

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81501 Utløpsdato: 01.01.2027

Myrberg-Hoff, Kristin

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81562 Utløpsdato: 01.01.2027

Myren, Arne

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Politiets Fellestjenester Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80917 Utløpsdato: 01.09.2023

Måtts, Gun-Catrin Therese

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81169 Utløpsdato: 01.11.2024

Naciu, Nicolae

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81395 Utløpsdato: 01.05.2026

Nalazek, Renata Anna

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Vaktmester Andersen AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81516 Utløpsdato: 01.01.2027

Naslenaite, Inga

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ability FM Øst AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80910 Utløpsdato: 01.04.2024

Nasleniene, Lale

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ability FM Øst AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81471 Utløpsdato: 01.12.2026

Navickiene, Tatjana

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ullensaker Kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81101 Utløpsdato: 01.05.2024

Navirauskiene, Daiva

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81508 Utløpsdato: 01.02.2027

Navntoft, Tina

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Metro Service A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81297 Utløpsdato: 01.09.2025

Nazimova, Julia

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Østlandske Rengjøring AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81223 Utløpsdato: 01.02.2025

Neagu, Cristina

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Alliance+ A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81677 Utløpsdato: 01.09.2027

Nedelcheva, Teodora Nikolova

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80726 Utløpsdato: 01.09.2023

Nedyalkova, Gergana Ivanova

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81525 Utløpsdato: 01.01.2027

Netteland, Tone

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80622 Utløpsdato: 01.09.2025

Nguyen, Jack

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81690 Utløpsdato: 01.09.2027

Nielsen, Adele

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81158 Utløpsdato: 01.09.2024

Nielsen, Anne-Karine Remme

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80465 Utløpsdato: 01.12.2023

Nielsen, Brian

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: KN Rengøring I/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81383 Utløpsdato: 01.03.2026

Nielsen, Dorthe

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Lolland kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80835 Utløpsdato: 01.04.2024

Nielsen, Hannibal Stenkjær

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Alliance+ A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81678 Utløpsdato: 01.09.2027

Nielsen, Helga

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Lolland kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80935 Utløpsdato: 01.09.2023

Nielsen, Jette Maja

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Køge Sygehus, Region Sjælland, Koncern Service, Intern Service Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80137 Utløpsdato: 01.04.2024

Nielsen, Jonna Østervemb

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Sjælland Universitetshospital Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81023 Utløpsdato: 01.02.2024

Nielsen, Kurt Bang

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81096 Utløpsdato: 01.07.2024

Nielsen, Marie Wahlers

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Psykiatrien Region Hovedstaden Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81388 Utløpsdato: 01.04.2026

Nielsen, Mihaela

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Alliance+ A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81387 Utløpsdato: 01.03.2026

Nielsen, Mogens Hvilshøj

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Forenede Service A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81253 Utløpsdato: 01.02.2025

Nielsen, Niels Uffe Thoendal

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Halsnæs Kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81343 Utløpsdato: 01.12.2025

Nielsen, Pia Fuur

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81102 Utløpsdato: 01.07.2024

Nikolaisen, Anders

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80545 Utløpsdato: 01.09.2025

Nikolaisen, Jan Erik

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Harstad kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81055 Utløpsdato: 01.02.2024

Nikolaisen, Silje

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80780 Utløpsdato: 01.03.2024

Nikolova, Desislava

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81554 Utløpsdato: 01.01.2027

Nilsen, Anne-Karin

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Miljørens AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80390 Utløpsdato: 01.02.2025

Nilsen, Eirik

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81435 Utløpsdato: 01.09.2026

Nilsen, Mikal

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81578 Utløpsdato: 01.02.2027

Nilsen, Vibeke Fjelltun

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Oslo kommune Sykehjemsetaten Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80787 Utløpsdato: 01.04.2024

Nissen Holm, Lars

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Personlig Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81413 Utløpsdato: 01.09.2026

Nor Cabral, Phil

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Personlig Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81442 Utløpsdato: 01.09.2026

Norberg, Steffen

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Forsvarets Logistikkorganisasjon Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80027 Utløpsdato: 01.07.2023

Norby, Ingrid Benedicte

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80954 Utløpsdato: 01.12.2023

Nordhammer, Janne-Karin

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81576 Utløpsdato: 01.02.2027

Nordheim, Gunhild Beate

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Høgskulen på Vestlandet Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80328 Utløpsdato: 01.01.2024

Norseth, Anita Glimsdal

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Asker kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80814 Utløpsdato: 01.01.2025

Nowakowska, Luiza

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Grønt Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81709 Utløpsdato: 01.09.2027

Nybye, Rie

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Max Hansen Rengøring Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81414 Utløpsdato: 01.09.2026

Nybø, Anne Britt

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80811 Utløpsdato: 01.01.2025

Nygård, Monica Bjørsvik

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: NTNU Drift og logistikk Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80009 Utløpsdato: 01.07.2023

Nymoen, Hilde

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80559 Utløpsdato: 01.09.2025

Næss, Ramona Haukås

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81515 Utløpsdato: 01.02.2027

Nøhr Petersen, Marianne

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Herlev og Gentofte Hospital Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81484 Utløpsdato: 01.02.2027

Nøhr, Inger

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Viken Fylkeskommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80878 Utløpsdato: 01.05.2024

Ocias, Aleksandra

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81660 Utløpsdato: 01.06.2027

Olaussen, Helene

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Service Management AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81655 Utløpsdato: 01.07.2027

Oldhøj, Camilla

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Alliance+ A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80942 Utløpsdato: 01.09.2023

Olesen, Ulla Marie

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81110 Utløpsdato: 01.07.2024

Olsen, Agnieszka Wladyslawa Bogon

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Sørlandet sykehus HF Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80662 Utløpsdato: 01.01.2025

Olsen, Bjørg Nyeng

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80463 Utløpsdato: 01.07.2025

Olsen, Richard

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81503 Utløpsdato: 01.01.2027

Olsen, Rudi

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Personlig Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80896 Utløpsdato: 01.09.2025

Olsen, Sara

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81567 Utløpsdato: 01.01.2027

Olsen, Sisse Bruun

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80679 Utløpsdato: 01.10.2023

Olsen, Siv Marit Breimo

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Helse Møre og Romsdal HF Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80110 Utløpsdato: 01.07.2024

Ommedal, Sølvy-Janne Igland

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: BB Servicesystem SF AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80457 Utløpsdato: 01.12.2024

Oporska, Katarzyna

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80345 Utløpsdato: 01.09.2024

Orelj, Bojan

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Cleaning Catering and Property AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80885 Utløpsdato: 01.11.2023

Orozco, Carolina Andrea

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ability FM Øst AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81455 Utløpsdato: 01.09.2026

Osman, Khalid

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Kan Renhold Oslo AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81179 Utløpsdato: 01.11.2024

Ostenfeld, Nicholas Worsøe

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Forenede Service A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81681 Utløpsdato: 01.09.2027

Otgard, Tonje Aasen

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Newsec Basale AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80650 Utløpsdato: 01.03.2024

Overgaard, Bjarne

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: BO Consult ApS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80761 Utløpsdato: 01.06.2025

Overrein, Marianne Kristine

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Cleaning Catering and Property AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80722 Utløpsdato: 01.09.2023

Owaissi, Aziza

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Oslo kommune Sykehjemsetaten Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80852 Utløpsdato: 01.11.2023

Pakhomova, Anna

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81045 Utløpsdato: 01.02.2024

Palm, Merete

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80979 Utløpsdato: 01.11.2023

Pasbøl, Lene

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Sparvath Erhvervsrengøring ApS Fagområde: