Kehr, Ole Ambjørn

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Compass Group Danmark A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80061 Utløpsdato: 01.01.2025