Høgalmen, Wenche Marit

Company Discipline Specification Scope Number Valid until
Company: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Discipline: Cleaning Specification: NS-INSTA 800-1:2018 Scope: Kunnskapsnivå 4 Number: 80625 Valid until: 01.12.2023