Kristiansen, Jennhild

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Forsvarets Logistikkorganisasjon Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81529 Utløpsdato: 01.02.2027