TG 20756  Fasec Fasadesystem for Bindingsverksvegger


Holder

Fasec AS
Søndre Bogstad vei 6
1930 Aurskog
Norge

www.fasec.no

Contact person holder

Hjalmar Ottesen ho@fasec.no

Contact person SINTEF

Fasec Fasadesystem består av elementer som er montert på utsiden av en veggkonstruksjon