PS 3653  Laufen innbyggingssisterne


Innehaver

Laufen Norge AS
Syretårnet 41
3048 Drammen
Norge
+47 913 64 00
www.laufen.no

Kontaktperson innehaver

Daniel Nielsen daniel.nielsen@dk.laufen.com

Kontaktperson SINTEF

Bjørn-Roar Krog Bjorn-Roar.Krog@sintef.no

Laufen innbyggingssisterne med 2 spylemengder 4,5/3L og integrert rør for vannforsyning til dusjtoalett. Følgende modell inngår: Laufen – art. nr H8946670000001