TG 2126  Conplan Eco VR


Innehaver

Mapei AS
Vallsetvegen 6
2120 Sagstua
Norge
62 97 20 00
www.mapei.no

Kontaktperson innehaver

Paul Stavem paul.stavem@mapei.no

Kontaktperson SINTEF

Neha Parekh Neha.Parekh@sintef.no

Selvjevnende sparkelmasse for våtromsgolv med varmekabler