TG 2484 


Holder

Blücher Norway A/S
Industriveien 25
3748 Siljan
Norge
35 94 26 50
www.blucher.no

Contact person holder

Torstein Røsholt tro@blucher.no

Contact person SINTEF

Andreas Olaussen andreas.olaussen@sintef.no

Slukrenner/hjørnesluk

Sanitary products - Sewer systems

Water trap, gullies and check valve

Number Product Holder Valid until
PS 1687 Faluplast Flexi golvsluk, med forhøyningsringer, dimensjon 75 mm AB Faluplast 01.01.2022
PS 3543 Faluplast gulvsluk i PP, type SIV (ST50), BODIL (BT75), IDA (ST75) og RUT (ROT75), med forhøyningsring FALU 15 og 25 mm AB Faluplast 01.04.2024
PS 0706 FURO 007 og 008 rustfrie sluk, med utløpsdimensjon 75 og 110 mm AB Furhoffs Rostfria 01.10.2022
PS 3219 Furo 006 rustfrie sluk, med horisontalt og vertikalt utløp, dimensjon 75 mm AB Furhoffs Rostfria 01.04.2021
PS 3458 FURO 113 rustfritt gulvsluk, dimensjon 75 og 110 mm AB Furhoffs Rostfria 01.07.2023
PS 1126 ACO rustfrie sluk, type EG 150, for betonggulv med membransløsninger, dimensjon 50, 75 og 110 mm ACO Nordic AS 01.01.2021
PS 0480 Durgo vakuumventil for avløp, dimensjon 50 - 110 mm Astec A/S 01.10.2020
PS 3525 Surf Exit 110 Universal og Surf Exit 125 Universal løs vannlås for sluk B. Naur ApS 01.02.2024
PS 3178 Joti R 110 golvsluk i PP BLS Industries AB 01.10.2020
TG 2484 Blücher designsluk - trekantsluk og dusjrenne Blücher Norway A/S 01.10.2022
PS 1893 Blücher taksluk, type 401, 402 og 403 Blücher Norway A/S 01.08.2023
PS 3079 Blücher industrisluk, renner og brønner, type 660/662/664/670/671/672/673/674/771 og 775 Blücher Norway A/S 01.01.2020
PS 3199 Blücher golvsluk, 200 serien, dimensjon 75 - 110 mm, med klemring Blücher Norway A/S 01.01.2021
PS 1730 Dallmer tak og balkongsluk Dallmer GmbH & Co. KG 01.04.2022
TG 20561 EasyDrain gulvsluk Easy Sanitary Solutions BV 01.01.2022
PS 1725 No. 1, -løs vannlås for sluk, kapasitet for ett tappested Evolution Parts Aps 01.04.2022
TG 20433 Geberit vegg- og gulvsluk Geberit AS 01.07.2024
PS 0703 Jafo PP gulvsluk, type PSX 75 og PBX 75 Jafo AB 01.04.2022
PS 0704 Jafo PP gulvsluk, type PS 75 og PB 75 Jafo AB 01.04.2022
PS 0471 Jafo avløpstrakt PSU 32 Jafo AB 01.07.2024
PS 1061 Jafo forhøyningsringer, type PF 12, PF 25 og PF 37 Jafo AB 01.10.2024
PS 3429 JAFO gulvsluk med dimensjon 75 mm, type 86:an Jafo AB 01.05.2023
PS 3566 Jets DC Røravbryter for bruk i vakuumsystemer Jets Vacuum AS 01.10.2024
PS 0430 Dallmer HL 400 innbygningsvannlås Lyngson AS 01.10.2020
PS 1220 Merika HT-PP gulvsluk, dimensjon 75 mm, med forhøyningsringer og tilbakeslagsanordning Meriser OY 01.07.2022
PS 0422 Pipelife PP Smartline vannlåser Pipelife Norge AS 01.01.2023
PS 0749 UV takavløpsystem Purus AB 01.10.2021
PS 0888 Purus Joti avløpstrakt i PP, dimensjon 32mm Purus AB 01.12.2023
PS 1129 Purus Joti plast gulvsluk, type A, L, K og KS Purus AB 01.01.2021
PS 1349 Purus Sigyn og Balder rustfrie gulvsluk Purus AB 01.01.2021
PS 1541 Joti A-Flex og K-Flex gulvsluk Purus AB 01.01.2021
PS 1600 Purus Joti plast golvsluk, type Joti A og Joti K Purus AB 01.01.2021
PS 1626 Purus Bigg og Heavy gulvsluk i epoxybelagt støpejern, dimensjon 110 mm Purus AB 01.04.2021
PS 3123 Purus Joti KS støpejern gulvsluk med vertikalt og horisontalt utløp Purus AB 01.04.2020
PS 3339 Purus Joti plast gulvsluk, type A, AU, K og KU, med klemring i stål Purus AB 01.07.2022
PS 3340 Purus Joti plast gulvsluk med klemring i stål, type M, kun kapasitet for dusjavløp Purus AB 01.07.2022
TG 20123 Purus Line/Corner gulvsluk Purus Joti AS 01.03.2024
PS 3052 Vieser One vakuumventil for avløp, DN 50/75/110 Serres OY 01.04.2024
PS 3151 Vieser forhøyningskoplinger for tregulv med påstøp Serres OY 01.07.2020
TG 20157 TECEdrainline TECE Norge AS 01.04.2022
TG 2552 Unidrain gulvavløpsystem Unidrain A/S 01.10.2023
PS 0420 Viega PP flaskevannlås og veggmontert vannlås for servanter Viega A/S 01.10.2021
PS 0423 Vieser PP flaskevannlås Vieser OY 01.04.2021
PS 0707 Vieser avløpstrakt, dimensjon 32 mm Vieser OY 01.07.2021
PS 0441 Vieser PP golvsluk, dimensjon 75 og 50 mm, lav modell. Klemring festes med skruer Vieser OY 01.03.2023
PS 0443 Vieser PP 50/V-232 golvsluk. Klemring festes med skruer Vieser OY 01.03.2023
PS 1130 Vieser 12 og 18 mm forhøyningsringer for Vieser golvsluk Vieser OY 01.04.2021
PS 3254 Vieser One golvsluk, dimensjon 50 -75 mm, avløpstrakt dimensjon 40 mm og forhøyningsringer. Produktenes klemring festes med skruer Vieser OY 01.07.2021
PS 3572 Vieser / Vieser One gulvsluk (DN50 og DN75), Vieser One hjelpesluk (DN40) og Vieser forhøyningsringer inkludert klemring med skruer Vieser OY 01.10.2025
TG 20511 Vigour gulvsluk Vigour GmbH 01.07.2021