TG 2515  Selcrete Byggesystem


Innehaver

Hjott AS
Søndre Bogstadvei 6
1930 Aurskog
Norge

www.hjott.no

Kontaktperson innehaver

Hjalmar Ottesen ho@hjott.no

Kontaktperson SINTEF

Håvard Hyndøy Havard.Hyndoy@sintef.no

Bygningselementer av betong med EPS-innblanding

Sement og betong og produkter relatert til sement og betong

Støpte betong- og lettbetongkonstruksjoner