PS 1282  Laminert sikkerhetsglass med motstand mot innbrudd og hærverk


Innehaver

Si-Glass AS
Nesøyra 15
4208 Saudasjøen
Norge


Kontaktperson innehaver

Lars Sigve Søndenå lars.s.sondena@si-glass.as

Kontaktperson SINTEF

Per Christian Moe per.c.moe@sintef.no

Sikkerhetsglass består av to eller flere lag glass som for-bindes med ett eller flere lag plastfolie av polyvinyl-butyral (PVB). Sammenbindingen skjer ved hjelp av høy temperatur (130 – 145 °C) og trykk (12 bar) i en autoklav. Vedheft-en mellom glass og folie er meget god. Når glas-set knuses, holder folien glassbitene sammen.