TG 20077  KOMPAKTMUR TEK 17


Innehaver

Nordisk Sprøytebetong AS
Eikveien 9
3036 Drammen
Norge
32 20 80 10
www.nosb.no/

Kontaktperson innehaver

Per Erik Kristiansen pek@nosb.no

Kontaktperson SINTEF

Øyvind Lødemel Oyvind.Lodemel@sintef.no

Veggsystem for isolert kjellervegg