TG 2032  Leca® Basicblokk LSX, Leca® Lettveggsblokk, Leca® Universalblokk og Leca® Finblokk


Innehaver

Leca Norge AS
Årnesvegen 1
2009 Nordby
Norge
41 43 71 00
www.leca.no

Kontaktperson innehaver

Jaran Raymond Wood jaran.wood@leca.no

Kontaktperson SINTEF

Håvard Hyndøy Havard.Hyndoy@sintef.no

Lettklinkerblokk til muring av vegg og grunnmur