1071-CPR-1900  Aluminium for byggverk


Innehaver

Speira AS Karmøy Rolling Mill
Hydrovegen 160
4265 Håvik
Norge


Kontaktperson innehaver

Jarle Thomassen Jarle.Thomassen@Speira.com

Kontaktperson SINTEF

Daniel Hallingbye daniel.hallingbye@sintef.no