1071-CPR-1283  Laminert sikkerhetsglass med prosjektilmotstand


Innehaver

Si-Glass AS
Nesøyra 15
4208 Saudasjøen
Norge


Kontaktperson innehaver

Lars Sigve Søndenå lars.s.sondena@si-glass.as

Kontaktperson SINTEF

Per Christian Moe per.c.moe@sintef.no