TG 2052  Leca Isoblokk LSX 25 cm og 30 cm


Holder

Leca Norge AS
Årnesvegen 1
2009 Nordby
Norge
41 43 71 00
www.leca.no

Contact person holder

Jaran Raymond Wood jaran.wood@leca.no

Contact person SINTEF

Håvard Hyndøy Havard.Hyndoy@sintef.no

Murblokk med vanger av lettklinkerbetong og kjerne av polyuretanskum