TG 2052 


Holder

Leca Norge AS
Årnesvegen 1
2009 Nordby
Norge
41 43 71 00
www.leca.no

Contact person holder

Ole Fredrik Fodnes olefredrik.fodnes@leca.no

Contact person SINTEF

Noralf Bakken Noralf.Bakken@sintef.no

Murblokk med vanger av lettklinkerbetong og kjerne av polyuretanskum