TG 20524  Fasec Fasadesystem


Innehaver

Fasec AS
Søndre Bogstad vei 6
1930 Aurskog
Norge

www.fasec.no

Kontaktperson innehaver

Hjalmar Ottesen ho@fasec.no

Kontaktperson SINTEF

Håvard Hyndøy Havard.Hyndoy@sintef.no

Fasec Fasadesystem består av elementer som er montert på utsiden av en veggkonstruksjon.

Isolasjonsprodukter