TG 20547 


Holder

Norsk Limtre AS
Nervikvegen 150
7690 Mosvik
Norge
74 06 42 00
www.norsklimtre.no

Contact person holder

Ragnar Berg ragnar@norsklimtre.no

Contact person SINTEF

Synne Krekling Lien synne.lien@sintef.no

Limtrebjelke til konstruksjonsformål