TG 20586  Brødrene Dahl sisternekasse


Innehaver

Brødrene Dahl AS
Postboks 6146 Etterstad
0602 Oslo
Norge
22 72 55 00
www.dahl.no/

Kontaktperson innehaver

Martin Eide-Pettersen Martin.eide-pettersen@dahl.no

Kontaktperson SINTEF

Geir Asle Håpnes GeirAsle.Hapnes@sintef.no

Prefabrikkert vanntett kasse for omramming av innebygde toalettsisterner.