TG 20625 


Holder

Biovac Environmental Technology AS
Farexvegen 19
2016 Frogner
Norge

www.biovac.no

Contact person holder

Christine Fischer Tiller christine.tiller@biovac.no

Contact person SINTEF

Willy Thelin willy.thelin@sintef.no

Biovac FD 15-35 minirenseanlegg for rensing av avløpsvann. Anlegget består av en nedgravd kombitank, og en bioreaktor med fastmontert styreenhet og prosessutstyr for plassering innendørs.

Sanitary products - Sewer systems