PS 3411  Lufteluke AT785


Holder

H-vinduet Magnor AS

2240 Magnor
Norge

www.magnorvinduet.no/

Contact person holder

Leif Gunnar Borgen lgb@hvm.no

Contact person SINTEF

Arve Bugten arve.bugten@sintef.no

Produktet er en lufteventil som består av to hovedkomponenter, det vil si et ventilelement av stål og en karm. Karmen er sammensatt av to materialer, henholdsvis et profil av laminert, fingerskjøtt furu innvendig, og et aluminiumsprofil utvendig.