TG 20642  Arjonstop®


Innehaver

Armaturjonsson AS
Berghagan 4B
1405 Langhus
Norge
22 63 17 00
www.armaturjonsson.no

Kontaktperson innehaver

Thorn Fredrik Hemsen Thorn.Fredrik.Hemsen@armaturjonsson.no

Kontaktperson SINTEF

Geir Lippe Stavnes GeirLippe.Stavnes@sintef.no

Lekkasjestopper