PS 0624  BIA samletanker i GUP, volum 3 – 40 m³


Holder

Bia Miljø AS
Mjølkeviksvarden
5315 Herdla
Norge
56 14 68 40
www.bia.no

Contact person holder

Hans-Kristian Jensen hkj@bia.no

Contact person SINTEF

Bjørn-Roar Krog Bjorn-Roar.Krog@sintef.no

Tankene er produsert i GUP (glassfiberarmert umettet polyester) materiale. Tankene kan benyttes til oppbevaring av vann og avløpsvann.

Sanitary products - Sewer systems

Separators and manholes

Number Product Holder Valid until
PS 0624 BIA samletanker i GUP, volum 3 – 40 m³ Bia Miljø AS 01.12.2022
PS 1223 BIA Slamavskillere i GUP Bia Miljø AS 01.12.2022
PS 3314 GreaseShield fettutskillere Environmental Products & Services Ltd 01.12.2026
PS 3667 Kessel EasyClean fettutskillere GPA Flowsystem AS 01.11.2025
PS 3668 Kessel EasyOil oljeutskillere GPA Flowsystem AS 01.11.2025
PS 1520 Klargester olje- og bensinutskillere Kingspan Miljø AS 01.07.2025
PS 1217 Lyngen slamavskillere, volum 1 – 40 m³, type 2-k og 3-k Lyngen Tank AS 01.04.2022
PS 1539 Lyngen samletanker i GUP Lyngen Tank AS 01.12.2025
PS 3371 Eneka oljeutskillere, type Sepko, klasse 1 i PE-materiale Norsk Miljøservice AS 01.09.2022
PS 3424 Eneka fettutskillere med og uten slamfang, type Greasly, i PP-materiale. Kapasitet NS 1 – NS 25 Norsk Miljøservice AS 01.03.2023
PS 0542 Bensin/oljeutskillere, type UK-SR 10 l/s og UK-H 10 – 20 l/s, klasse 1, i overflatebehandlet stål Odin Maskin AS 01.07.2022
PS 0555 Odin fettutskillere Odin Maskin AS 01.08.2025
PS 1226 Bensin/oljeutskillere, type UK-SR 3 og 6 l/s samt UK-H 30 – 100 l/s, klasse 1, i overflatebehandlet stål Odin Maskin AS 01.07.2022
PS 3367 Skjæveland slamavskillere Skjæveland Cementstøperi AS 01.09.2022
PS 1317 VPI fettutskillere, type FL 2 til FL 25 l/s, i GUP materiale Vestfold Plastindustri AS 01.04.2023
PS 1354 VPI oljeutskillere i GUP, klasse 1, type UK, kapasitet 3 – 100 l/s Vestfold Plastindustri AS 01.01.2024
PS 1348 VPI slamavskillere i GUP-materiale Vestfold Plastindustri AS 01.10.2023
PS 1355 VPI samletank for avløpsvann/pumpekum i GUP, volum 1 – 120 m³ Vestfold Plastindustri AS 01.01.2024