TG 20678  Aquapro foliemembran og Aquapro membranplate


Innehaver

Duri Fagprofil AS
Brobekkveien 80
0582 Oslo
Norge

www.duri.no

Kontaktperson innehaver

Dan Urban Styffe urban@fagprofil.no

Kontaktperson SINTEF

Andreas Olaussen andreas.olaussen@sintef.no

BAC Multibord bygningsplate belagt med foliemembran som vanntett sjikt i gulv og vegg i våtrom