Wagner, Doreen

Firma Fagområde Standard Nivå Nr. Utløpsdato
Firma: Alliance+ AS Norge Fagområde: Rengjøring Standard: DS/INSTA 800-1 E:2018 Nivå: 3 Nr.: 80337 Utløpsdato: 01.10.2021

Walderhaug, Tom William

Firma Fagområde Standard Nivå Nr. Utløpsdato
Firma: Green Services AS Fagområde: Rengjøring Standard: NS-INSTA 800 Nivå: 4 Nr.: 80526 Utløpsdato: 01.10.2021

Wasilewska, Ewelina

Firma Fagområde Standard Nivå Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøring Standard: DS/INSTA 800-1 E:2018 Nivå: 4 Nr.: 80921 Utløpsdato: 01.09.2021

Wasilkiewicz, Wieslawa

Firma Fagområde Standard Nivå Nr. Utløpsdato
Firma: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Fagområde: Rengjøring Standard: DS/INSTA 800-1 E:2018 Nivå: 4 Nr.: 80839 Utløpsdato: 01.11.2021

Watvedt, Monica

Firma Fagområde Standard Nivå Nr. Utløpsdato
Firma: Nordlandssykehuset HF Fagområde: Rengjøring Standard: NS-INSTA 800 Nivå: 3 Nr.: 80849 Utløpsdato: 01.02.2023

Wede, Jette

Firma Fagområde Standard Nivå Nr. Utløpsdato
Firma: Lolland kommune Fagområde: Rengjøring Standard: DS/INSTA 800-1:2018 Nivå: 4 Nr.: 80951 Utløpsdato: 01.09.2021

Whyte, Anne

Firma Fagområde Standard Nivå Nr. Utløpsdato
Firma: Politiets Fellestjenester Fagområde: Rengjøring Standard: DS/INSTA 800-1 E:2018 Nivå: 3 Nr.: 81052 Utløpsdato: 01.02.2022

Wisbom, Jan

Firma Fagområde Standard Nivå Nr. Utløpsdato
Firma: Roskilde Sygehus Fagområde: Rengjøring Standard: DS/INSTA 800-1:2018 Nivå: 3 Nr.: 80757 Utløpsdato: 01.01.2022

Wittrup-Johansen, Gitt Rosa Ursin

Firma Fagområde Standard Nivå Nr. Utløpsdato
Firma: Psykiatrisk klinikk Slagelse Fagområde: Rengjøring Standard: DS/INSTA 800 Nivå: 3 Nr.: 80753 Utløpsdato: 01.01.2022

Witvoet, Sieger Otto

Firma Fagområde Standard Nivå Nr. Utløpsdato
Firma: NSB Gjøvikbanen AS Fagområde: Rengjøring Standard: DS/INSTA 800-1 E:2018 Nivå: 3 Nr.: 81034 Utløpsdato: 01.02.2022

Wodnicki, Bozena

Firma Fagområde Standard Nivå Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøring Standard: DS/INSTA 800E Nivå: 3 Nr.: 80220 Utløpsdato: 01.07.2020

Wodzynska, Joanna

Firma Fagområde Standard Nivå Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøring Standard: DS/INSTA 800-1 E:2018 Nivå: 4 Nr.: 81036 Utløpsdato: 01.02.2022

Wold, Stian André

Firma Fagområde Standard Nivå Nr. Utløpsdato
Firma: NSB Trafikkservice AS Fagområde: Rengjøring Standard: DS/INSTA 800-1 E:2018 Nivå: 3 Nr.: 80968 Utløpsdato: 01.11.2021

Wold, Øyvind

Firma Fagområde Standard Nivå Nr. Utløpsdato
Firma: Politiets Fellestjenester Fagområde: Rengjøring Standard: NS-INSTA 800 Nivå: 3 Nr.: 80973 Utløpsdato: 01.12.2021

Wolff, Lisbeth Birch

Firma Fagområde Standard Nivå Nr. Utløpsdato
Firma: Psykiatrien Region Hovedstaden Fagområde: Rengjøring Standard: DS/INSTA 800-1:2018 Nivå: 3 Nr.: 81057 Utløpsdato: 01.02.2022

Wollertsen, Kari Elin

Firma Fagområde Standard Nivå Nr. Utløpsdato
Firma: Bergen Renhold AS Fagområde: Rengjøring Standard: NS-INSTA 800 Nivå: 4 Nr.: 80822 Utløpsdato: 01.01.2023

Wollesen, Jette Ingeline

Firma Fagområde Standard Nivå Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøring Standard: DS/INSTA 800 Nivå: 3 Nr.: 80686 Utløpsdato: 01.10.2022