Kontakt- og informasjonsmøte 2018

SINTEF Byggforsk avholdt onsdag 14. februar sitt årlige møte om produktdokumentasjon

Det var stor interesse for møtet, med 175 påmeldte fra hele byggebransjen. Leder av SINTEF Certification Jan Olav Hjermann informerte om aktuelle nyheter fra SINTEF Certification. Blant temaene var forfalsket dokumentasjon, rabatt til store kunder, konkurranse på like vilkår, sertifisering av stiger og stillaser samt dokumentasjon i NOBB. Avdelingsdirektør Janneke Solem fra Direktoratet for byggkvalitet informerte om aktuelle temaer innenfor produktdokumentasjon. Hun informerte også om tilsynsvirksomheten til DiBK, og kom med eksempler fra tilsyn. Godkjenningsleder Hans Boye Skogstad i SINTEF Byggforsk informerte om nytt om ETA. Det skjer endringer i EOTAs systemer, blant annet ved at EAD overtar for tidligere ETAG. De som vurderer å få utarbeidet en ETA fikk en nyttig oppdatering om de endringene som skjer i EOTA.

Godkjenningsleder Marius Kvalvik fra SINTEF Byggforsk informerte om veien fra søknad til SINTEF Teknisk Godkjenning. SINTEF Byggforsk får en hel del spørsmål om dette, og i presentasjonen ble de vanligste temaene knyttet til å få utarbeidet en SINTEF Teknisk Godkjenning presentert. Seniorrådgiver Silje Wærp fra SINTEF Byggforsk presenterte muligheter innenfor personsertifisering. Dette er særlig aktuelt på områder der det ikke finnes en fag- eller bransjeutdanning og/eller der kvaliteten på utført arbeid er viktig. SINTEF Byggforsk har dialog med flere firmaer og bransjeorganisasjoner om å igangsette personsertifisering.

Stipendiat Atle Engebø fra NTNU presenterte 2 masteroppgaver om falske materialer i norsk bygge- og anleggsbransje. Atle Engebø gjennomgikk definisjoner av hva dette er, og påpekte at dette er et aktuelt tema også i norsk byggebransjen. En håndsopprekning viste at flere i salen delte Engebøs syn på at dette er en utfordring. Avslutningsvis fikk vi en presentasjon om mulighetene i NOBB-systemet fra key account managerne Kristine Bergendahl og Cecilie Bjørnsdatter Hamm fra Norsk Byggtjeneste. Etter at NOBB ble åpnet fra januar 2017 gir dette nye muligheter for nye brukere. SINTEF-dokumentasjon er definert som egne dokumenter i NOBB, og de som er innehavere av en SINTEF Teknisk Godkjenning, SINTEF Produktsertifikat, CPR-sertifikat eller ETA har nå muligheten til å distribuere denne dokumentasjonen gjennom NOBB.
 
Presentasjonene fra møtet finner du her:
 

14.02.2019