TG 2001  Moelven Vänerply P30 konstruksjonskryssfinèr


Innehaver

Moelven Vänerply AB
Industrivägen 10
SE-547 81 Otterbäcken
Sverige
+46 55 12 82 00
www.vanerply.se

Kontaktperson

Fredrik Stridh Fredrik.Stridh@moelven.se

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Øyvind Lødemel
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Øyvind Lødemel

Kryssfinerplater til undergolv, taktro og konstruksjonsformål