PS 3526  Gilje brannklassifiserte lufteluker


Innehaver

Gilje Tre AS
Giljestølsveien 8
4335 Dirdal
Norge
5161 1400
www.gilje.no/

Kontaktperson

Arnfred Gilje arnfred@gilje.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Arve Bugten
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Arve Bugten