TG 2117  Schlegel Q-Lon tettelister


Innehaver

Schlegel Germany GmbH
Bredowstrasse 33
D-22113 Hamburg
Tyskland
+49 40 73 32 91 99
www.schlegel.de

Kontaktperson

Katrin Neumüller katrin.neumueller@schlegel.com

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Arve Bugten
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Bente Wallervand Ofte

Lister av plastmaterialer for lufttetting av fuger i vinduer og dører