TG 2125  Nordic Ringmursystem


Innehaver

Nordic Isoelementer AS
Postboks 133
2832 Biri
Norge
61 13 04 50
www.grunnmur.com

Kontaktperson

Frank A. Åser frank@nordic-iso.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Trond Ramstad
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Per Christian Moe

Sandwichelementer av polystyren skumplast og sementbasert bygningsplater til ringmur for golv på grunnen