TG 2137  SFS intec Festesystem


Innehaver

SFS intec AS
Solheimsveien 44
1473 Lørenskog
Norge
67 92 14 40
www.sfsintec.biz/no

Kontaktperson

Øivind Sæther soiv@sfsintec.biz

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Knut Noreng
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Noralf Bakken

Festesystem for mekanisk feste av takbelegg