TG 2384  Multiblokk Forskalingsblokk


Innehaver

Multiblokk as
Vagleskogveien 10
4322 Sandnes
Norge
51609980
www.multiblokk.no

Kontaktperson

Gjertrud Halsne halsne@multiblokk.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Kari Aarstad
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Fredrik Slapø

Forskalingsblokker av betong