PS 1051  Masterboard med tykkelse 6, 8, 10, 12 og 15 mm


Innehaver

Etex Nordic A/S
Kometvej 36
DK-6230 Rødekro
Danmark

www.siniat.nu/nb-no

Kontaktperson

Claus Meyenburg claus.meyenburg@etexgroup.com

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Meliha Hrnjicevic
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Meliha Hrnjicevic

Generell bygningsplate for brannklassifiserte kledninger og i emsjonskenslige miljøer