TG 2410  BerryAlloc Wall&Water


Innehaver

Alloc AS
Fiboveien 26
4580 Lyngdal
Norge
38 34 22 00
www.berryalloc.com

Kontaktperson

Leif Kåre Hindersland LeifKare.Hindersland@berryalloc.com

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Pål Harstad
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Pål Harstad

Laminatbelagte plater til våtromskledninger