TG 2156  Thermomur


Innehaver

Jackon AS
Postboks 1410
1602 Fredrikstad
Norge
69 36 33 00
www.jackon.no

Kontaktperson

Eivind Olsen eivind.olsen@jackon.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Svein Terje Kolstad
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Per Christian Moe

Elementer av ekspandert polystyren til støping av grunnmur