TG 2419  Arbor etasjeskiller med slissegolv


Innehaver

Arbor AS
Arborveien 10
8690 Hattfjelldal
Norge
75 18 50 00
www.arbor.no

Kontaktperson

Kåre Gabrielsen kaare@arbor.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Sigurd Hveem
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Øyvind Lødemel

Lydisolerende etasjeskiller av tre