TG 2428  Weber fasadesystemer - Serpomin og Serpotherm


Innehaver

Weber Saint-Gobain Byggevarer as
Postboks 6211 Etterstad
0603 Oslo
Norge
04455
www.weber-norge.no

Kontaktperson

Line Holaker line.holaker@weber-norge.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Noralf Bakken
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Noralf Bakken