TG 2460  Mapetherm Nordic Flex


Innehaver

Mapei AS
Vallsetvegen 6
2120 Sagstua
Norge
62 97 20 00
www.mapei.no

Kontaktperson

Ronny Bothner ronny.bothner@mapei.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Noralf Bakken
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Noralf Bakken

Pusset utlektet fasadesystem