TG 2488  Rockwool Torvtak


Innehaver

Rockwool AS
Postboks 4215 Nydalen
0401 Oslo
Norge
22 02 40 00
www.rockwool.no

Kontaktperson

Ole Fiil Nielsen ofn@rockwool.com

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Per Christian Moe
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Per Christian Moe

Torvtakkonstruksjon med steinullplater