TG 2516  Guardian Festesystem


Innehaver

Afast BV
Grasbeemd 14
5705 DG Helmond
Nederland
+31(0)492 597 400
www.afast.nl

Kontaktperson

Lucas Borsboom lucas@afast.nl

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Noralf Bakken
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Noralf Bakken

Festesystem for mekanisk feste av takbelegg