PS 1223  BIA Slamavskillere i GUP


Innehaver

Bia Miljø AS
Mjølkeviksvarden
5315 Herdla
Norge
56 14 68 40
www.bia.no

Kontaktperson

Hans-Kristian Jensen hkj@bia.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Alf Furulund
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Alf Furulund

Slamavskillere til bruk som septiktanker eller som del av minirenseanlegg. Tankene er produsert i GUP (glassfiberarmert umettet polyester) materiale.

Sanitærprodukter - avløp

Utskillere, nøytraliseringsanlegg og kummer

Nr. Produkt Innehaver Utløpsdato
PS 0624 BIA samletanker i GUP, volum 3 – 40 m³ Bia Miljø AS 01.12.2022
PS 1223 BIA Slamavskillere i GUP Bia Miljø AS 01.12.2022
PS 3314 GreaseShield™ fettutskiller, type GS 1850 STD/PF/F/AST/ECO Environmental Products & Services Ltd 01.01.2022
PS 3039 Oljeutskillere, type ADT, klasse 2 - 4 l/s, i GUP materiale Fiberprodukt AS 01.07.2019
PS 1520 Klargester olje/bensinutskillere i klasse 1, type Full retention NS3 - NS200 og By pass NS6 - NS130 Kingspan Miljø AS 01.07.2020
PS 1217 Lyngen slamavskillere, volum 1 – 40 m³, type 2-k og 3-k Lyngen Plast AS 01.04.2022
PS 1539 Lyngen samletanker i GUP, volum 1 - 40 m³ Lyngen Plast AS 01.07.2020
PS 3371 Eneka oljeutskillere, type Sepko, klasse 1 i PE-materiale Norsk Miljøservice AS 01.09.2022
PS 3424 Eneka fettutskillere med og uten slamfang, type Greasly, i PP-materiale. Kapasitet NS 1 – NS 25 Norsk Miljøservice AS 01.03.2023
PS 0542 Bensin/oljeutskillere, type UK-SR 10 l/s og UK-H 10 – 20 l/s, klasse 1, i overflatebehandlet stål Odin Maskin AS 01.07.2022
PS 0555 Odin fettutskillere, type F-utv og F-innv, med og uten slamfang kapasitet NS 1 - NS 60 Odin Maskin AS 01.10.2020
PS 1226 Bensin/oljeutskillere, type UK-SR 3 og 6 l/s samt UK-H 30 – 100 l/s, klasse 1, i overflatebehandlet stål Odin Maskin AS 01.07.2022
PS 3367 Skjæveland slamavskillere Skjæveland Cementstøperi AS 01.09.2022
PS 1317 VPI fettutskillere, type FL 2 til FL 25 l/s, i GUP materiale Vestfold Plastindustri AS 01.04.2023
PS 1354 VPI oljeutskillere i GUP, klasse 1, type UK, kapasitet 3 – 100 l/s Vestfold Plastindustri AS 01.01.2024
PS 1348 VPI slamavskillere i GUP-materiale Vestfold Plastindustri AS 01.10.2023
PS 1355 VPI samletank for avløpsvann/pumpekum i GUP, volum 1 – 120 m³ Vestfold Plastindustri AS 01.01.2024