TG 2540  Systemblokk


Innehaver

Systemblokk AS
Rallevegen 164
3800 Bø i Telemark
Norge
35 06 00 00
www.systemblokk.no

Kontaktperson

Arne Bjørn Fossland abfossland@systemblokk.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Jorun-Marie Hisdal
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Fredrik Slapø

Forskalingsblokker av betong