TG 2543  Expandia bygningsmoduler


Innehaver

Expandia Moduler AS
Bruveien 12
3055 Krokstadelva
Norge
+46 21 804110
www.expandia.no

Kontaktperson

Johan Larsson johan.larsson@expandia.se

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Trond Ramstad
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Øyvind Lødemel

Prefabrikerte trehusmoduler