TG 2549  ROCKWOOL REDAir FLEX og REDAir MULTI


Innehaver

Rockwool AS
Postboks 4215 Nydalen
0401 Oslo
Norge
22 02 40 00
www.rockwool.no

Kontaktperson

Torkel Wæringsaasen Torkel.Weringsaasen@rockwool.com

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Marius Hammer
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Øyvind Lødemel

Isolasjonsprodukt for yttervegg