ETA 08-0035  HRC 100 Series T-headed bars


Innehaver

Metalock Industrier AS
Lierstranda 107
3400 Lier
Norge
32 84 02 33
www.hrc-europe.com

Kontaktperson

Thomas Kaiser thomas.kaiser@hrc-europe.com

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Tone Anita Østnor

T-hodeforankring av armeringsstål