TG 2607  Eurofast Festesystem


Innehaver

VRF Europe
Jan Tooropstraat 16
5753 DK Deume
Nederland

www.vrf.eu

Kontaktperson

Frank van Kalkeren Frank.vanKalkeren@vrf.eu

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Noralf Bakken
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Noralf Bakken

Festebrikker av plast med skrue