TG 20003  Supafil Frame


Innehaver

Knauf Insulation Ltd.
PO Box 10, Stafford Road
St. Helens, Merseyside, WA10 3NS
England
01744 766600
www.knaufinsulation.co.uk

Kontaktperson

Asif Dar Asif.Dar@knaufinsulation.com

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Per Christian Moe
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Per Christian Moe

Glassull for innblåsing