TG 20006  Litex Membranplate


Innehaver

Litex AS
Postboks 1073
3204 Sandefjord
Norge
33 48 99 70
www.litex.no

Kontaktperson

Per Ole Rykkelid per.ole.rykkelid@litex.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Andreas Olaussen
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Andreas Olaussen

Plater av polystyren med armert epoxybelegg til underlag for fliskledning